Advokatvirksomhed

Virker uprofessionelt

Karen Krause-Jensens mangeårige ven, den dygtige skoleleder Ryan Pristed, har nu søgt at sætte sagen om afskedigelsen af Klitgaardens daglige leder Henning Dochweiler (H.D.) på plads.

Den ganske rigtigt ledelsesmæssigt kompetente bestyrelse kan da ikke tage fejl. Eller som en mig bekendt højt kvalificeret og ledelsesmæssigt erfaren person udtrykte det: Når så kompetente folk som bl.a. rektor for AAU har tiltrådt det, må det være, fordi han (H.D.) virkelig må have gjort noget helt forkert. Min personlige ledererfaring inden for det statslige system er ikke ganske ny, men omfatter dog en lang række afskedigelser, som blev nødvendige af forskellige krav om besparelser og organisationsændringer, som blev overvejet bl.a. med konsulentstøtte fra den ledelseskompetente rektor for CBS Finn Junge-Jensen, der ligesom jeg har kendt og sat pris på Karen Krause-Jensen i en lang årrække. Finn Junge-Jensen er også et af bestyrelsens medlemmer. Men bestyrelser og deres formænd behøver ikke altid at være fejlfri. Det er efter min mening helt og holdent bestyrelsens ansvar i en afskedigelsessag at sørge for, at den afskedigede får en rimelig forklaring eventuelt på et overordnet niveau (samarbejdsvanskeligheder f.eks.) først og fremmest for at give den afskedigede en ordentlig behandling, men også for, at kommende ansøgere kan søge stillingen i vished om, at også hun vil få en ordentlig og fair behandling. Om der juridisk er pligt til at give en begrundelse, er i den henseende ret ligegyldigt. Det virker helt uprofessionelt, at en sådan formulering tilsyneladende ikke er indgået i det afskedigelsesbrev, som H.D. må have modtaget. Efter det, jeg har fået oplyst, blev H.D. ansat 1.7.06 og afskediget 2.7.08 lige forud for Venneforeningens generalforsamling 4.7., hvilket var en ganske unødvendig og klodset timing. Herved lykkedes det selvsagt utilsigtet nærmest at ødelægge denne generalforsamling, og det var under ingen omstændigheder H.D.'s skyld, som Ryan Pristed synes at mene: Han kunne jo bare have valgt selv at sige op. Generalforsamlingen bestod af venlige Klitgaarden-støtter, som glædede sig til et hyggeligt møde. Nogle havde og andre havde ikke hørt om afskedigelsen. Her kunne bestyrelsens formand under punkt eventuelt oplyse om afskedigelsen, men ellers ikke give nærmere oplysninger om den fortrolige personsag. Dog kunne hun på forespørgsel oplyse, at der var givet H.D. en begrundelse. Herefter måtte H.D. ligeledes på forespørgsel oplyse, at han ikke havde fået en begrundelse. Generalforsamlingen var herudover dårligt forberedt og uprofessionelt ledet, og en stor del af forsamlingen følte – ligesom jeg – sig dybt nedværdiget af formanden Lone Kuhlmann, der sluttede af med at sige, at nu var hun blevet valgt for to år, og utilfredse medlemmer kunne jo blot melde sig ud! Herefter udvandrede en stor del af forsamlingen, og foreningen brændte inde med en stor del af den indkøbte fortæring. Her står sagen så. Ingen er mere i tvivl om, at den foretagne afskedigelse ikke står til at ændre. Bestyrelsen har efter min mening ikke haft nogen heldig hånd i denne sag. Næstformanden, som er en højt respekteret københavnsk erhvervsadvokat, mener, at nu må den såkaldt "lokale" debat snart ophøre. Bestyrelsessuppleanten, den respekterede Skagen-advokat Aksel Groth, har nedlagt sit hverv i protest mod afskedigelsen. Andre overvejer at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i Venneforeningen for at få afklaret, hvad det egentlig er for en forening, de er medlemmer af. Den tidligere borgmester Kurt Kirkedal har tilbudt sig som mægler, men er hidtil blevet venligt, men skarpt afvist. Nu må bestyrelsen finde en ny vej, som kan blive tillidvækkende for de mange gode venner af Klitgaarden og ikke mindst for de interesserede kunstnere og forskere, som nationalt og internationalt har haft og kan få glæde af ophold på Klitgaarden. Der skal nok nogen fornyelse til, og i hvert fald må kompetenceafgrænsningen mellem den overordnede ledelse (bestyrelsen) og den daglige ledelse sikres klarhed, selvom den efter vedtægterne synes ret klar. Det er nu anden gang, en kompetent og afholdt daglig leder har måttet søge afsked eller er blevet afskediget. Måske bør fornyelsen også omfatte bestyrelsen, og man må forvente, at de organer, som udpeger medlemmer til bestyrelsen næste gang i 2009, bl.a. Advokatrådet og Frederikshavn Kommune, vil tænke sig godt om ved næste udpegning.