Virksomhed eller skatteydere skal betale

Ikke afgift, men betaling for ydelse, siger fødevareministeren

Brugerbetaling falder ikke ind under skattestoppet - og den ekstra betaling er netop brugerbetaling, og ikke en afgift, siger fødevareministeren. Arkivfoto: Peter Broen

Brugerbetaling falder ikke ind under skattestoppet - og den ekstra betaling er netop brugerbetaling, og ikke en afgift, siger fødevareministeren. Arkivfoto: Peter Broen

SKAGEN:Fødevareminister Hans Chr. Schmidt (V) ville ikke høre tale om ekstra skat, da han i Folketingets spørgetid i går svarede på et spørgsmål fra folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S). Bjarne Laustsen havde, som omtalt i NORDJYSKE i går, spurgt ministeren om rimeligheden af, at de danske fiskemelsfabrikker i år er blevet pålagt at betale en mængdeafgift af det mel, som eksporteres. Afgiften er på otte kroner per ton fiskemel, og modtageren er Plantedirektoratet. For Fiskernes Fiskeindustri i Skagen er det en udgift på cirka 700.000 kroner årligt. Bjarne Laustsen begrundede sit spørgsmål med, at han mener, der alene er tale om, at Plantedirektoratet opkræver en ny afgift for at få større indtægter. Det afviste Hans Chr. Schmidt. - Den nye afgift er en følge af, at EUs nye foderhygiejneforordning trådte i kraft 1. januar i år. Plantedirektoratet skal bruge penge på at implementere de nye regler, og der er kun to muligheder for at skaffe de penge. Enten er det skatteyderne, som skal betale, eller også er det de virksomheder, som er omfattet af forordningen, der skal betale. Og jeg mener, at det er rigtigst at lade virksomhederne betale - sådan som det er gældende praksis, sagde Hans Chr. Schmidt. Hans Chr. Schmidt oplyste om forordningen, at den har til formål at sikre fødevaresikkerheden i fællesskabets Fra Jord til Bord. Hans Chr. Schmidt nævnte videre, at foderhygiejneforordningen gælder alle virksomheder, som producerer og forhandler foderstoffer. Så nu er alle kommet med, og derfor er der også nye virksomheder, virksomheder som ikke tidligere har været med, der er omfattet. Forordningen stiller krav om, at de gennem egenkontrol skal have en sikker produktion og håndtering, og det er myndighedernes opgave at kontrollere, at de lever op til det. - Og den kontrol koster penge, som det via afgiften er virksomhederne, der betaler. Der er således ikke tale om en nye afgift eller en ny skat, men alene om betaling for en ydelse, sagde Hans Chr. Schmidt.