Australien

Virksomhed har gode erfaringer med udstationering

Produktionschef hos Brüel International ser forsøg med lærlingeophold i Australien som en succes

For fem år siden fejrede Brüel International 160 år med åbent hus. Foto Bente Poder

For fem år siden fejrede Brüel International 160 år med åbent hus. Foto Bente Poder

HJØRRING:- Det er første gang vi har prøvet at sende en lærling til Australien, og det har været en vældig succes, som vi gerne vil gentage. Vi har gjort det, fordi vi er blevet en del af en koncern, der før har prøvet at udstationere. Produktionschef Jørgen Kristensen, Brüel International i Hjørring er udelt begejstret for forsøget, hvor klejnsmedelærlingen Andreas Nielsen i et halvt år var udstationeret hos søsterfirmaet Tripax i den australske by Melbourne. Det typiske er ellers, at lærlinge/elever, der udstationeres af deres virksomhed, er i udlandet 1-3 mdr. Forsøget med en udstationering over så lang tid blev sat i værk før den offentlige tilskudsordning til praktikophold i udlandet blev udvidet til også at gælde oversøiske land. - Vi har gjort det for egen regning. Det er en positiv måde at lærlinge kommer ud at opleve verden på, siger produktionschefen. Brüel har tre udenlandske afdelinger i Europa, og alle lærlinge på virksomheden har været ude at lave montage. - Lærlingene hos os får lov til at lave reelt smedearbejde. Det kan være hårdt, men de bliver de voksne og bedre af at skulle træffe nogle beslutninger, siger han Efter afslutningen af lærlingetiden er Andreas Nielsen fortsat hos Brüel International, der mangler ansatte i produktionen. - Der er 41 og der skulle være mellem 45 og 50 for at opfylde de ordre, virksomheden har i ordrebogen. Men der er ikke til at skaffe flere udlærte. I stedet lægger vi opgaver ud til underleverandører, oplyser Jørgen Kristensen. Og nu har produktionschefen en ansat, der har særdeles gode forudsætninger, hvis virksomheden får behov for at sende mandskab til Australien i forbindelse med en opgave. - Vi har haft 6-8 projekter ud til Australien, og det er ikke urealistisk at vi sender en mand derud i 2-3 måneder for at montere. Vi er interesseret i at sælge flere af vores produkter i Australien, siger han.