Virksomhed: - Ministers svar er ikke korrekt

Kun en ubetydelig del af danskernes sukkerforbrug kommer fra marmelade, konstaterer indehaveren af Fynbo Foods

Richard Fynbo og Fynbo Foods føler sig klemt af truslen om en sukkerafgift. Foto: Kurt Bering

Richard Fynbo og Fynbo Foods føler sig klemt af truslen om en sukkerafgift. Foto: Kurt Bering

Skatteministeren vildleder Folketingets skatteudvalg i sagen om den foreslåede sukkerafgift på marmelade. Det mener Richard Fynbo, der er direktør og hovedaktionær hos den nordjyske marmeladeproducent Fynbo Foods i Vrå. I et svar til skatteudvalget skrev skatteminister Thor Möger Pedersen (F) 30. november, at "marmelade bidrager til en ikke-uvæsentlig del af danskernes sukkerindtag, og regeringen og Enhedslisten finder det derfor relevant at inddrage marmelade som en del af de afgiftspligtige sukkervarer i chokoladeafgiftsloven (sukkerafgiften, red.)." Men det stemmer simpelthen ikke overens med virkeligheden at trække sundhedskortet til støtte for en sukkerafgift på den danske marmeladeproduktion. - Danskerne spiser i gennemsnit årligt 40 kilo sukker, men heraf stammer kun det ene kilo fra marmelade svarende til bare 2,5 procent af det årlige sukkerforbrug, siger Richard Fynbo. Derfor vil en sukkerafgift på marmelade ikke forbedre den danske folkesundhed. - En sukkerafgift på marmelade vil derfor ikke føre til øget sundhed, siger han. Udgift stiger dramatisk Regeringens lovforslag indebærer, at sukkerafgiften stiger fra knap 18 til knap 24 kroner pr. kilo, og at den forhøjede afgift fra 2013 også skal omfatte sukker, der bruges til produktion af marmelade, asier og rødbeder. - Da et kilo sukker uden afgift koster seks kroner, så betyder den nye afgift en samlet udgift pr. kilo sukker, vi bruger, på næsten 30 kroner eller en samlet årlig merudgift på mindst 68 millioner kroner, siger Richard Fynbo. Merudgiften fra sukkerafgiften vil blive væltet over på forbrugerne. - Og priserne på marmelade vil gennemgående blive fordoblet, siger han. Hvis prisen stiger så dramatisk, vil salget af danskproduceret marmelade falde til næsten ingenting. - Og det resterende salg vil blive dækket af en øget grænsehandel, så afgiftsforhøjelsen skæpper heller ikke i statskassen, siger Richard Fynbo. Kommission advarede Den tidligere regerings forebyggelseskommission beskæftigede sig i den rapport, der kom i april 2009, med muligheden for at indføre en sukkerafgift som den, regeringen nu foreslår indført fra 2013. Men kommissionen nåede frem til, at indførelsen af en generel sukkerafgift ikke var vejen frem. - Der vurderes at være betydelige administrative byrder og udgifter og muligvis konkurrenceforvridning ved at indføre en sådan afgift, skrev kommissionen dengang. Siden regeringens fremsatte sit forslag om en sukkerafgift på marmelade, har Richard Fynbo, der også er formand for DI i Nordjylland, forsøgt at mobilisere LO, nordjyske folketingsmedlemmer og lokalpolitikere til kamp mod afgiften, som han mener, vil betyde nedlæggelsen af ufaglærte job i udkantsdanmark. Som led i denne lobbyvirksomhed aflagde tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen i går besøg på Fynbo Foods. - Og jeg vil også invitere erhvervs- og vækstminister Ole Sohn og skatteministeren til at besøge os, fortæller han.