Virksomheden rejste sig efter krise

I 2002 kom Thy Stål-Byg ud for kraftige økonomiske rystelser THORSTED: Indtil 2002 var Thy Stål-Byg drevet som en gammel, klassisk familievirksomhed. Virksomheden blev i 1954 etableret af Jens og Orla Søndergaards far, Jens Søndergaard senior, som drev virksomheden sammen med sin hustru, Nina Søndergaard, der havde ansvaret for bogholderiet. Jens Søndergaard junior kom ind i firmaet i 1996, og det foranledigede, at aktieselskabet Thy Stål-Byg blev stiftet. Selskabet nåede at oparbejde en egenkapital på 18 mio. kr. Dødsfald Brødrenes mor døde i 1997, og i stedet blev søsteren Bodil Kristensen ansat i bogholderiet med en erfaring på 25 år fra Sparekassen Thy. Til brødrenes store chok døde hun året efter, og faderen i 2002. - Det gav nogle voldsomme chokvirkninger i hele virksomheden, og vi måtte konstatere, at omsætningen i 2002 faldt fra 62 mio. til 58 mio. kr. året efter, og vi lå virkelig på kanten af en kollaps, fortæller Jens Søndergaard. Aktiekøb Thy Stål-Byg oparbejdede som sagt en egenkapital på 18 mio. kr., og Orla og Jens Søndergaard investerede otte mio. kr. til køb af faderens aktiepost på 40 procent. - Samtidig oplevede vi en voldsom priskrig fra vores konkurrenter, og på et tidspunkt havde vi mere end svært ved at betale vores regninger, og vi måtte også erfare, at nogle af vores konkurrenter forsøgte at kapre vores kunder i Sverige. Samtidig ville vores bankforbindelse ikke være med længere, men heldigvis havde vi ad andre kanaler kontakt til BG Bank i Aalborg, som kunne se en fremtid i vores virksomhed, fortæller Jens Søndergaard. Professionel bestyrelse Som en konsekvens af det økonomiske uføre blev det besluttet at indsætte en professionel bestyrelse for Thy Stål-Byg, og siden er udviklingen vendt, og virksomhedens omsætning har de seneste fire-fem år vist positive udviklingstendenser. Jens Søndergaard fortæller, at det derefter gik relativt hurtigt med at få drejet virksomheden ind på den rigtige kurs. - I 2004 kunne vi aflevere et regnskab med en omsætning på 83 mio. kr., som siden er steget til 118 mio. kr. i 2006, og vores målsætning er en omsætning på 200 mio. kr. i 2010, bemærker han. @Byli.9.special.bund:Af Poul Erik Tarp poul.erik.tarp@nordjyske.dk