Virksomheder bør åbne døre

Som en af den generation, der om nogle år skal have del i den efterløn, jeg selv har været med til at spare op til, kan det gøre mig noget frustreret at følge med i debatten omkring praktikpladser, eller i særdeleshed – mangel på samme.

Ungdomsuddannelser 1. februar 2005 20:29

Der loves fra højre og venstre om både guld og grønne skove – lad nu de store ord komme de unge til gode – det kan da ikke passe, at der skal gå en masse unge mennesker rundt og søge praktikpladser og på den måde faldbyde sig selv, vi skal videregive et samfund til de unge – hvor de med værdighed kan være med til at bygge fremtiden op. Fremtiden de unge skal se som en tid med mulighed for at lære og sætte nye mål. Antallet af praktikpladser er siden 2001 faldet med 8.616. I 2001 var der samlet 64.136 praktikpladser til rådighed for eleverne på erhvervsskoler. De seneste tal fra Arbejdsgivernes Elev Refusion (AER) viser, at der sidste år kun var 55.517 praktikpladser. Der opfordres på baggrund af de manglende praktikpladser regeringen til at give de unge nogle uddannelsesmuligheder i stedet for hele tiden at lukke døre og smække kassen i for dem. Først nægter regeringen at gøre noget for at skaffe praktikpladser nok til lærlingene. Når de unge så går i skolepraktik for at få en uddannelse, kommer regeringen nu også og nedlægger i tusindvis af skolepraktikpladser. Tidligere kunne de svageste unge gå på daghøjskole eller den fri ungdomsuddannelse. Men straks lukker regeringen også dem. Når de unge så søger ind på produktionsskolerne, sætter regeringen også ind for at lukke pladser på produktionsskolerne. Hvor skal de unge efterhånden gå hen og få en uddannelse. På produktionsskolerne gøres der i særdeleshed en stor indsats for at afdække de unges kompetencer og motiverer dem til at komme videre. Ikke alle kan det hele og vi skal være med til at give de unge muligheder ud fra den enkeltes kvaliteter og behov. Lad succesraten være en del af livet for de unge – giv dem tid og læg ører til med glæde når de har noget at fortælle. En praktikplads kan bane vejen for et bedre liv for de unge – lad dem få lov til at vise hvad de kan og hvad de står for. Den økonomiske udgift for arbejdspladsen er meget lille og det bør ikke være det, der afholder virksomhederne fra at tage en ung i praktik. Det, den unge tilfører virksomheden i form af viden og nytænkning, kan være det, der gør, at virksomheden får øjnene op for fremtidens muligheder. Så virksomhedsejer - åbn din dør for de unge og gør det med glæde.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...