Virksomheder dropper AF for at få stillinger besat

Nordjyske firmaer vælger i stedet at bruge fagforeninger og netværk til at sikre arbejdskraften

En række af landsdelens virksomheder, som NORDJYSKE Medier har været i kontakt med, siger samstemmende, at de ikke bruger AF, når de skal besætte ledige stillinger. Heller ikke når det drejer sig om ufaglært arbejde. I stedet for at bruge AF vælger flere virksomheder at rette henvendelse til den lokale fagforening. Eller bruge eget netværk. - Vores erfaring er, at det går for langsomt. Vi foretrækker selv at skaffe vores medarbejdere og har hele tiden en liste med navne på interesserede, som vi kan kontakte, siger Bjarne Nørskov, direktør for Brovst Blikvarefabrik. Også hos Jansens Rengøringsservice i Hirtshals møder den lokale afdeling af AF kritik. Indehaver John Jansen oplever, at de ledige, som AF anviser, brokker sig over arbejdet. Og at AF undslår sig med, at det ikke er nemt at finde ledige, der vil gøre rent. AF-chef i Hjørring, Vivi Frost Nielsen, afviser kritikken med henvisning til, at AF ikke kan gøre andet end at anvise ansøgere. - Vi går ud fra, at de kan arbejde og står til rådighed for arbejdsmarkedet, når de modtager dagpenge. Vi anviser dem at søge ledige stillinger. Mere kan vi ikke gøre, siger Vivi Frost Nielsen. AF-chef i Aalborg, Peter Thomsen, ser det som et problem, at AF’s målsætning om at få ledige i job hurtigst muligt ikke altid harmonerer med de lediges drømmejob. - Vi kan godt tvinge folk ud på arbejdspladserne, men der kommer sjældent noget godt ud af det, siger Peter Thomsen. Onsdag kritiserede be-skæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) a-kasserne og AF for i nogle tilfælde at beskytte medlemmerne mod anvist arbej-de. Derfor præsenterede han seks initiativer, der skal forhindre ledige i at gemme sig på passiv forsørgelse. Initiativerne indebærer blandt andet, at ledige tvinges til at søge bestemte job. Og så skal AF yde hurtigere service til virksomheder, der mangler medarbejdere. erhverv@nordjyske.dk