Virksomheder får blød overgang

Politikere vil skåne særligt forurenende virksomheder i Hadsund

Et stig­ning på 100 pro­cent kan vi ikke byde virk­som­he­der­ne, me­ner Mo­gens Jes­per­sen (V), Had­sund. ar­kiv­fo­to: Claus Søndberg

Et stig­ning på 100 pro­cent kan vi ikke byde virk­som­he­der­ne, me­ner Mo­gens Jes­per­sen (V), Had­sund. ar­kiv­fo­to: Claus Søndberg

MARIAGERFJORD:I sidste øjeblik før budget 2007 blev vedtaget, fik politikerne en særordning tilføjet. Den skal skåne særligt forurenende virksomheder i Hadsund Kommune. De slipper ikke for en betragtelig stigning i deres betaling for spildevand, men de er sikret, at en stigning på omkring 100 procent indføres gradvist. I minutterne før mandagens møde i sammenlægningsudvalget vedtog forretningsudvalget, at en virksomhed højest må præsenteres for en årlig takststigning på 20 procent. - En fordobling af taksten kan vi simpelthen ikke byde vore virksomheder. Vi kan ikke på samme tid byde nye firmaer velkomne og så melde ud med sådan en stigning, siger Mogens Jespersen (V), Hadsund. Det var specielt Venstre og byrådsmedlemmer fra Hadsund, som pressede på for en lempelig ordning. Den kommer kun til at gælde det såkaldte særbidrag, som virksomheder med meget forurenet spildevand skal betale. Dem er der cirka en håndfuld af i Hadsund, mens Hobro Kommune har et tilsvarende antal. Men i Hobro er firmaerne vant til en høj takst. Det er typisk virksomheder inden for fødevarebranchen, som betaler særbidrag. - Det er klart, at nogle virksomheder vil opleve en voldsom stigning. Men det vil mange private forbrugere også, bemærker teknik- og miljøudvalgsformand Preben Christensen (S), Hobro. Han siger, at særbidraget er indført efter princippet, at den, der forurener, betaler for rensningen. Mariagerfjord Kommune vil også gøre en ekstra indsats for at få både private og virksomheder til at spare på vandet. Og for de særligt forurenende virksomheder kan der blive tale om at investere i miljø, så de delvist kan rense deres spildevand, før det hældes i den offentlige kloak.