Virksomheder giver medarbejdere en ny chance

Ansatte på aalborgensiske virksomheder får i stigende grad mulighed for at beholde deres job, selv om de får skavanker

AALBORG:Arbejdsprøvning, fleksjob og fastholdelsespolitik. Det er ikke ligefrem ord, der umiddelbart får folk til at råbe af begejstring og udbryde, at de bare høre mere. Men for et stigende antal medarbejdere på virksomheder i Aalborg Kommune er det begreber, der er vigtige for dem selv og gode kolleger. For når det kniber med at følge med i arbejdstempoet, eller der er andre årsager til, at medarbejderen ikke kan passe sit arbejde som før, behøver det ikke at ende med en fyring. Tværtimod kan medarbejderen blive på virksomheden, hvis ledelsen vel at mærke er opmærksom på de muligheder, der er på det rummelige arbejdsmarked. Tæt dialog mellem virksomheder og Aalborg Kommune har ført til, at ansatte med skavanker i stigende grad kan beholde deres job på en arbejdsplads, som de måske har været på i mange år. For et par år siden viste en rundspørge blandt virksomhederne i Aalborg Kommune, at de mente, det var svært at finde den rigtige medarbejder i kommunen, når de ville tale om mulighederne for at fastholde en medarbejder, der havde brug for et arbejde på særlige vilkår. Derfor besluttede Aalborg Kommune at etablere Virksomhedsservice, som er en lille enhed bestående af leder Kirsten Hein samt to virksomhedskonsulenter, Helle W. Knøsgaard og Susanne Christiansen. Oprettelsen af Virksomhedsservice betyder, at virksomhederne nu kun skal henvende sig ét sted, og det skal gøre det betydeligt nemmere at finde ud af, om der kan laves en ordning, som både medarbejder, virksomhed og kommune er tilfredse med. Kirsten Hein konstaterer, et stigende antal virksomheder tager et socialt ansvar. - Vi ser mange virksomheder, der er meget engagerede i at fastholde medarbejdere, som de er glade for, siger Kirsten Hein. Hun forklarer, at sygdom tidligere var en privat sag, men i dag er det noget, man taler om på virksomhederne. - I dag er der bred forståelse af, at det er vigtigt at holde kontakten med en medarbejder, der er syg. Jeg synes, at mange virksomheder viser utroligt meget omsorg for de ansatte, siger Kirsten Hein, der understreger vigtigheden af, at virksomhederne kontakter Virksomhedsservice, før det er for sent. - Det er vigtigt at gjort en indsats tidligt. Jo længere tid medarbejderen er fraværende, jo længere tid går der, før medarbejderen vender tilbage til virksomheden, forklarer Kirsten Hein. Lang vej endnu På trods af de mange positive historier, der er på virksomheder i Aalborg, er det alt for tidligt at juble, mener Kirsten Hein. For det kræver et langt sejt træk at få endnu flere virksomhedsledere til at få øjnene op for de muligheder, der er for at fastholde en medarbejder. Men Kirsten Hein forventer, at Virksomhedsservice får et stadigt stigende antal henvendelser i de kommende år. - Det er et problem, at sygefraværet er så stort, som det er. Vi ser, at udgifterne til sygedagpenge vokser, og at der sker en udstødning fra arbejdsmarkedet, så vi kan ikke tilllade os at være tilfredse. Der er meget at gøre endnu. Lederen af Virksomhedsservice understreger, at en aftale om et arbejde på særlige vilkår er en fordel for alle parter, for medarbejderen bevarer sit job, virksomheden bevarer en god medarbejder, og kommunen sparer penge til overførselsindkomster.