EMNER

Virksomheder henter hjælp på universitet

Studerende fra Aalborg Universitet får kontor på erhvervskontoret

Marianne Mogensen Gade: - Virksomheder får stor glæde af matchpoint i Brønderslev. 
Arkivfoto: Henrik Louis

Marianne Mogensen Gade: - Virksomheder får stor glæde af matchpoint i Brønderslev. Arkivfoto: Henrik Louis

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND:Aalborg Universitet og Brønderslev Erhvervs og Turist Center åbner i dag et matchpoint på BETC i Nørregade i Brønderslev. Det er rektor Finn Kjærsdam fra Aalborg Universitet, der indvier Matchpoint. Fuldmægtig Lene Hinnerup fra AAU Innovation, Aalborg Universitet, præsenterer AAU Matchmaking. Institutleder Karl Brian Nielsen fra Institut for Produktion på Aalborg Universitet fortæller om Industri Vision Nord - fremtidigt virksomhedssamarbejde. Centerleder Hans Jørgen Brodersen fra Institut for Maskinteknik på Aalborg Universitet, fortæller om trenden inden for metalunderleverandører. Et matchpoint er et fysisk mødested etableret gennem Aalborg Universitet. Der bliver i matchpoint informationsmateriale om universitetet, ligesom der efter behov eller ønske vil blive arrangeret møder mellem forskere og virksomheder på de forskellige matchpoint. En ekstern matchmaker er tilknyttet et specielt matchpoint. I dette tilfælde er erhvervschef Marianne Gade certificeret matchmaker. At finde vej i universitetets mange tilbud kan for udefrakommende ofte være en kompliceret opgave. Matchpointet skal åbne døre ind til universitetet, og være med til at skabe overblik og alliancer mellem Aalborg Universitet og lokale virksomheder. I Matchpointet i Brønderslev Erhvervs- og Turistcenter skal der være plads til en studerende eller forsker kan placeres fysisk. Der skal dannes en tryg ramme for virksomhederne at bevæge sig i, således at de barrierer, som i dag findes i forholdet mellem Aalborg Universitet og virksomhederne kan minimeres. Der bliver givet mulighed for små virksomheder for eksempel kan have praktikanter fra Aalborg Universitet eller studerende i kortere eller længere perioder. De studerende kan så dele pladsen mellem virksomheden og Brønderslev Erhvervs- og Turist Center. Erfaringerne viser, at små virksomheder kan føle det som en stor belastning, hvis der full time skal være en praktikant/studerende. Et matchpoint kan nedbryde barrierer, kan højne vidensniveauet i virksomhederne, kan skabe interesse for egnen i forhold til studerende, kan bringe universitets viden ud til virksomheder, kan brande virksomheder og kan inspirere medarbejderne på BETC og kommunen i nytænkning.