Virksomheder kan reddes - hvis vi vil

Arbejdsløshed 1. februar 2005 05:00

BISCA: Snart bliver 170 medarbejdere på BISCA i Hjørring arbejdsløse. Det er måske ikke nødvendigt. Fabrikken kan måske reddes, hvis der er den fornødne politiske vilje. Det burde der være nu, hvor der tales meget om massiv økonomisk støtte til det nordjyske område samt om EU-støtte. Har BISCA sammen med politikkerne forsøgt, at søge EU-støtte til fortsat at kunne drive virksomheden videre i Hjørring? Det må være i alles interesse at forsøge at redde BISCA i Hjørring med alle midler. Arbejdsløsheden er stor i området, og det er næsten umuligt for en ufaglært at finde et nyt arbejde. Derfor må fantasien tages i brug for at finde nye veje til at redde de nordjyske arbejdspladser fra udflytning. BISCA skal tilføres kapital for at kunne videreføres, dels til at bygge en ny fabrik i industriområdet, nu da fabrikken er solgt til det nye center, dels til en økonomisk startkapital. Der skal tilføres BISCA ca. 70 mio. kr. Her kan en EU-støtte måske blive redningen sammen med de penge, der spares til dagpenge. Dagpengene til de 170 medarbejdere omfatter alene ca. 30 mio. kr. om året plus de penge, der skal bruges til efteruddannelse af den enkelte medarbejder. Hvis staten vil anvende et tilsvarende beløb til en "saltvandsindsprøjtning" i fabrikken, så er det et begrænset beløb, der skal ansøges om ved EU. Ansøges der f.eks. om et EU-tilskud på 35 mio. kr., og staten yder det samme beløb, hvilket svarer til de sparede dag- og uddannelsespenge, så vil det samlede beløb være på 70 mil. kr. Det beløb der er nødvendigt for en videreførelse af BISCA. En redning af BISCA vil også give medarbejderne og deres familier et større selvværd. De psykiske reaktioner, der kan opstå ved arbejdsløshed med efterfølgende lægebehandling, kan også undgås, hvis arbejdet kan reddes. Alle vil vinde ved en videreførelse af BISCA, derfor - fabriksledelse og politikere – brug fantasien – red BISCA. Ovennævnte forslag kan måske også bruges til et redningsforsøg af Danish Crown i Hjørring!

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...