Virksomheder lægger pres på forsvarsudvalget

Det bliver et stort tab for Nordjyllands erhvervsliv, hvis HMAK flyttes fra Hjørring til Vedbæk. Advarslen kommer fra 94 nordjyske virksomheder og er stilet til Folketingets forsvarsudvalg

Sådan lyder den klare melding til Folketingets forsvarsudvalg fra 94 nordjyske virksomheder, der er underleverandører til HMAK, og budskabet sendes afsted i forbindelse med det foreliggende udspil til nyt forsvarsforlig. Virksomhederne henvender sig samlet og direkte i et brev til forsvarsudvalget, og det drejer sig om alle former for virksomheder lige fra leverandører af dagligvarer og tjenesteydelser til leverandører via licitation. Geografisk kommer seks virksomheder fra Aalborg, 16 fra Frederikshavn, 61 fra Hjørring, en fra Sindal og ti fra Sæby. Alle forventes at blive berørt af en flytning - lige fra Mogens Daarbak i Aalborg og A/S Knud Uggerhøj i Frederikshavn til Hotel Phønix A/S i Hjørring og Nordmark Maskinfabrik i Sæby. Flere arbejdsløse - Vi erkender og accepterer, at vi opererer på almindelige markedsvilkår. Når vilkårene imidlertid ændrer sig som følge af politiske beslutninger, føler vi, at det er legitimt at pege på, at en eventuel flytning af HMAK fra Hjørring vil få nogle alvorlige konsekvenser for det nordjyske erhvervsliv, skriver de 94 nordjyske afsendere af brevet. HMAK er en væsentlig kunde for mange virksomheder, der forsyner organisationen med dagligvarer og tjenesteydelser, og nordjyderne vurderer, at det gennemsnitlige tab i omsætning for virksomheder i den gruppe vil ligge på mellem fem og 20 procent. Hertil kommer en anden kategori af underleverandører nemlig de, der samarbejder med HMAK i projektlignende samarbejder. - Da valg af underleverandør sker via licitation, betragtes geografien måske som uden betydning, men vi vil pege på den omstændighed, at netop nærheden til HMAK giver en konkurrencemæssig fordel. I modsætning til virksomheder, der befinder sig på fysisk afstand, bevirker den personlige kontakt, at vi kan glide direkte ind i udviklingsopgaver og problemløsninger. Dette er omkostningsbesparende for HMAK, og dermed opnår vore virksomheder en konkurrencefordel. Mistes den indtjening, som opnås i samhandel med HMAK, vil det også få konsekvenser for beskæftigelsen, som i forvejen er et stort problem i Nordjylland, lyder det i brevet.