EMNER

Virksomheder opretter interne politikorps

Et stigende antal danske virksomheder har egne enheder til at afsløre internt svindel og tyveri.

Fri adgang til rede penge, kostbart udstyr eller værdifulde oplysninger med høj salgsværdi. Arbejdslivet byder dagligt på fristelser for tusindvis af mennesker, og danske virksomheder tager i stigende grad konsekvensen og opretter interne korps, der alene har til formål at sikre dem mod tyvagtige medarbejdere. Mange virksomheder vil gerne klare det her selv, for det kan skade renomméet, hvis det slipper ud. Det er noget man stadig ser mere af, og det har flere årsager. Der er den internationale konkurrence, som bliver mere og mere skarp, ligesom de omfattende og lettilgængelige IT-systemer har øget risikoen for tyveri. Det har gjort, at virksomhederne får øjnene op for, at medarbejderne kan være et kritisk punkt rent sikkerhedsmæssigt, siger Marianne Castenskiold, der er chefkonsulent i Dansk Industri. Marianne Castenskiold kender flere tilfælde, hvor virksomheder har oprettet selvstændige enheder, der ene og alene arbejder med sikkerhed, opklaring af og prævention af intern kriminalitet. - Jeg vil ikke nævne nogle virksomheder ved navn, men de findes – især i de større firmaer, som har ressourcerne, hvorimod mindre virksomheder ofte overlader opklaringsarbejdet til politiet eller et detektivbureau, siger Marianne Castenskiold, der mener, at fænomenet vil blive mere udbredt fremover. Hun mener, at det eksempelvis vil ske i større medicinalvirksomheder, banker og tilsvarende virksomheder, der har vigtige informationer at beskytte. - Det ville næsten være besynderligt andet. Den type virksomheder har jo virkelig noget at passe på. Medicinalfirmaer har deres forskning, og bankerne skal jo passe på deres kunders penge, siger hun. Pengeinstituttet Nordea er en af de virksomheder, som har et internt sikkerhedskorps. Afdelingen, som hedder Security, består af to revisoruddannede, en jurist og én, der tidligere selv har arbejdet i værdipapirafdelingen, og de laver intet andet arbejde end at forhindre og opklare ulovligheder. Nordeas informationschef, Jens Bekke mener, at interne sikkerhedsenheder er et must i alle større pengeinstitutter. - Alle har det her i en eller anden form. Det er simpelthen nødvendigt i forhold til bevare sin troværdighed i forhold til kunderne. Det handler ganske enkelt om tillid, siger Jens Bekke. Normalt er medarbejderne i virksomheder ikke specielt begejstrede for at blive overvåget, men formanden for Nordeas Personalekreds, Kent Petersen ser ikke noget problem. - Medarbejderne har også en meget stor aktie i, at virksomheden har en høj troværdighed. Det er jo det, vi lever af. Vi føler os ikke overvågede, for overholder man forretningsgangen, kommer man ikke i problemer, siger Kent Petersen. Også en offentlig virksomhed som for eksempel PostDanmark har en intern sikkerhedsafdeling, der kun fokuserer på kriminalitet. 1. sektion side 6