Privatøkonomi

Virksomheder sikrer sig mod stigende renter

KØBENHAVN:Erhvervslivet sikrer sig nu massivt mod stigende renter, viser nye tal fra Nykredit. Efterhånden som forventningen om stigende renter i løbet af de kommende år har forplantet sig, er virksomhederne gået i gang med at sadle om fra variabelt til fast forrentede lån. Hvor over halvdelen af erhvervsvirksomhederne i starten af 2004 optog lån med variabel rente, er andelen af nye flekslån i første kvartal 2005 faldet til under 15 procent. Resten er enten med fast rente eller med renteloft. - Virksomhederne viser med fuld styrke den vej, som også mange privatkunder har betrådt over de seneste måneder. Og de mange risikoafdækningspositioner kan vise sig at være en afgørende konkurrenceparameter for danske virksomheder den dag, renten igen måtte stige, siger vicedirektør i Nykredit Erhverv Bente Overgaard. Danske virksomheder har traditionelt en større andel af deres lån med fast rente end virksomheder i udlandet. Og med trafikken imod at øge den andel, er danske virksomheder i højere grad sikret en konkurrencedygtig omkostningsstruktur. - Det er godt for virksomhederne at undgå skred i omkostningerne ved rentestigninger, og det er vigtigt at kende sin fremtidige risiko, siger hun. Samtidig peger Bente Overgaard på, at også nystartede virksomheder i høj grad sikrer sig mod stigende renter. Og med unge virksomheders ofte sårbare økonomi er det en fordel, vurderer hun. Selv om virksomhederne er begyndt at sikre sig mod stigende renter, viser tallene dog samtidig, at omfanget af de klassiske fast forrentede lån ikke er vokset synderligt. Væksten ligger på de såkaldte Rentemax-lån, hvor renten er variabel, men samtidig med et øvre loft over, hvor meget renten kan stige. De fylder knap 40 procent i starten af 2005, hvor de i 2004 ikke fandtes. De fastforrentede ligger stabilt omkring 50 procent gennem hele perioden, mens flekslånene altså er faldet markant. Bente Overgaard vurderer, at private med fordel kunne "lære" af de professionelle i erhvervslivet. - Når bunden af en rentecyklus er nået, opstår behovet for de fastforrentede lån. Virksomhederne går i den forbindelse længere end privatkunderne, og de privates har stadig større vægt på flekslån, siger hun. /ritzau/