Naturvidenskab

Virksomheder træder vande

Hverken optimisme eller sortsyn præger erhvervslivet

AALBORG:En truende krig i Irak, økonomisk elendighed i Tyskland og faldende aktiekurser på alverdens børser skulle nok være en blandingsgødning, der kunne få pessimismen til at skyde i vejret, men ikke i Nordjylland. Regionens erhvervsliv generelt nøjes med at holde vejret. Det tilbageholdte åndedræt kommer til udtryk i Nordjysk Konjunkturbarometers seneste måling af erhvervslivets tilstand. Ifølge den forudser erhvervslivet uændrede konjunkturer i årets første kvartal. - Forventningerne er hverken præget af sortsyn eller markant optimisme, siger lektor Bent Dalum, Institut for Erhvervsstudier ved Aalborg Universitet, som deltager i arbejdet med at lave barometret, der nu er offentliggjort for 18. gang. Samtidig viser målingen, der baserer sig på svar fra ca. 1000 repræsentativt udvalgte nordjyske virksomheder, at det i 4. kvartal sidste år gik væsentligt bedre, end erhvervslederne selv spåede kvartalet forinden. Med en konjunkturindikator på 18 var der tale om en markant fremgang i konjunkturerne. Sjældent fejlskud - Det er sjældent, at firmaernes forventninger i den grad går fejl af den faktiske udvikling, og vi måtte da også dykke ned i tallene for at se, om vi havde regnet fejl, men den var god nok, siger Bent Dalum. At alt fra produktion over ordreindgang og indtjening til beskæftigelse udviklede sig mere positivt end forventet i det forgangne kvartal har, som det fremgår, ikke ført til nogen markant optimisme for indeværende kvartal. Med en indikator tæt på nul venter virksomhederne generelt uændrede konjunkturer. Bag det tal gemmer der sig dog en betydelig variation fra branche til branche og fra egn til egn. Blandt hovederhvervene melder bygge- og anlægsvirksomhed mest negativt ud med faldende produktion, ordreindgang, beskæftigelse og indtjening. Røde beskæftigelsestal - På forhånd havde vi hørt røster om faldende beskæftigelse, specielt indenfor byggeriet, og det viser sig i et vist omfang at holde stik. For 1. kvartal er vi som følge af sæsonudsving vant til røde tal, når det gælder byggeriets egne forventninger, men denne gang er de mere røde end normalt, siger Bent Dalum. Om det er tegn på en begyndende lavkonjunktur kan han ikke sige. At en generel lavkonjunktur ikke synes at være lige om hjørnet, fremgår af den sæsonkorrigerede indikator. Forventningerne ligger fortsat et komfortabelt stykke over nullinien. Landbrug, fiskeri og råstofindvinding forventer uændret produktion og faldende beskæftigelse. Indenfor industrien, handel og restauration samt transport og telekommunikationsservice forventer alle uændret produktion og beskæftigelse. Industrien forventer dog vækst i såvel ordreindgang som indtjening. Indtjeningen ventes også at stige for transportvirksomhed og telekommunikationsservice. Blandt virksomhederne indenfor finansiering og forretningsservice er man modsat tidligere præget af pessimistiske forventninger til produktion og indtjening. Bag indikatoren gemmer sig også en betydelig geografisk variation. Frederikshavn og Hjørring forventer fald i produktion og beskæftigelse. For Aalborg er billedet knapt så negativt med uændret produktion, men faldende beskæftigelse. For Vesthimmerland samt Brønderslev tegner udviklingen sig uændret.