Aalborg

Virksomhederne venter sig ikke meget af 2003

AALBORG:Kun knap hver fjerde af virksomhederne i Nordjyllands Amt regner med, at deres økonomi bliver bedre i år end sidste år. Det viser en konjunktuanalyse, som A-kassen for Selvstændige, ASE, har gennemført. På landsplan ligger forventningerne til en bedre økonomi i år på 27 procent, mens det i Nordjylland er endnu færre, nemlig kun 24 procent, der regner med en forbedring i forhold til 2002. - Virksomhedernes tro på fremtiden er generelt forbeholden. Det kan være et udtryk for realisme baseret på den aktuelle situation - ikke mindst set i lyset af den dårlige internationale økonomi. Men vi må håbe, at det generelt kommer til at gå bedre end forventet, siger Kirsten Balle, regionschef for ASE i Nordjylland. Analysen viser, at der i Danmark er stor forskel på forventningerne til det nye år. Størst er optimismen i Roskilde Amt, mens pessimismen er mest udbredt i Ringkøbing Amt. Også hvad angår beskæftigelsen er forventningerne til 2003 beskedne. Kun 10 procent af virksomhederne regner med at ansætte flere medarbejdere i år. De lave forventninger til både økonomi og beskæftigelse kommer endda oven på et utilfredsstillende år for mange selvstændige. Hver femte vurderer, at deres virksomhed har haft et økonomisk dårligt år. På dette område er især landbruget og fiskeriet hårdt ramt.