Brovst

Virksomhedstræf på Scantool

Erhvervsforeningen for Jammerbugt Kommune holder sit sidste virksomhedstræf inden sommerferien mandag 19. maj på Scantool, Industrivej 3, Brovst.

claus niel­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør på Scantool, vi­ser rundt og be­sva­rer spørgs­mål. Foto: Kurt Be­ring

claus niel­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør på Scantool, vi­ser rundt og be­sva­rer spørgs­mål. Foto: Kurt Be­ring

Scantool er Europas største og mest erfarne producent af slibemaskiner. Virksomheden var først med udvikling og serieproduktion af de moderne vådslibere og industribåndslibere og tilbyder i dag et bredt udvalg af værktøjsmaskiner. Arrangementet begynder i administrationsbygningens kantine, hvor adm. direktør Claus Nielsen indleder med en kort præsentation af virksomheden. Derefter er der rundvisning i produktionen, hvor deltagerne undervejs får lejlighed til at stille spørgsmål.