Hjørring

Virtuositet med kropssprog

Vendsyssel Festival Alessandra Maria Ammara # # # # # ¤ Koncerten med den italienske klavervirtuos Alessandra Maria Ammara i Sognegården i Hjørring viste en stor stilistisk, geografisk og stemningsmæssig spredning, men i alle numrene måtte man imponeres af Ammaras utrolige fingernemhed. Hendes fingre kribler og krabler hen over tangenterne. Det er virkelig en respektindgydende virtuositet med en medrivende sans for timing. Hendes virtuositet følges sikkert op af et udadvendt, ekspressionistisk kropssprog. Claude Debussys "Images" fra den første samling og "Preludes" har hovedvægten lagt på det klanglige, og Ammara finder i sin fortolkning frem til de subtile udtryksnuancer. I "Preludes" blev især "La cathédrale engloutie" og "Ce qua vu le vent douest" til smukke, pianistiske miniaturemalerier. Robert Schumanns "Carnaval, opus 9" er fra 1834. Stykket er et omfattende kalejdoskop på 21 numre, hver med sin titel. Stykket har klare selvbiografiske træk, og Schumann fantaserer i sit forsøg på at finde frem til en fortællende stil over det Davidsforbund, han etablerede i sit musiktidsskrift imod filistrene, det vil sige de reaktionære spidsborgere. Hertil bruger han maskespillet, karnevalet i form af en commedia dell’arte, til at skabe en grundstemning. I øvrigt giver Schumann her sine dobbeltgængere fra musiktidsskriftet, Eusebius og Florestan, alias Pjerrot og Harlekin, musikalsk statur. De er udtryk for henholdsvis hans udadvendte og hans drømmende natur, og han følger i sin musik til de to figurer karaktererne op. "Aveu" har anvisningen "Passionata", stemningsmæssigt sikkert indkredset af Ammara, og heri forenes Florestan (Robert) og Chiarina (Clara). De blev forlovet året efter. Og så er det jo ikke for intet, at "Carnaval" slutter med den pompøse march "Davidsforbundet march mod filistrene". Schumann var jo også revolutionær. Tilbage står blot spørgsmålet om, hvor anvendelig Sognegården med den distraherende trafikstøj fra gaden er til den slags arrangementer. Jens Henneberg kultur@nordjyske.dk Alessandra Maria Ammara Vendsyssel Festival i Sognegården, Hjørring, fredag aften.