Skolevæsen

Vis butiksansatte respekt

Ansatte i butikkerne er ved at ruste sig til det store juleræs.

Travlhed og lange åb-ningstider er barsk virkelighed i december. Og når de endelig kan puste ud i juledagene, så kan de se frem til alle gaverne, der skal byttes mellem jul og nytår, til udsalgs-jaget i januar og snart efter introduktionen til foråret. Er der noget at sige til, at det kan være svært altid at have det helt store smil fremme? Butiksansatte er mennesker som alle andre, og travlhed og stress gør også deres lunte kortere, selvom langt de fleste optræder korrekt og professionelt. Vi kan dog alle hjælpe med at gøre det lidt lettere at være butiksansat i denne tid. Når du bevæger dig ud i julehandelen, så vis respekt og hav tålmodighed med personalet. Det er jo ikke deres skyld, hvis en vare er udsolgt eller ikke findes i den rette størrelse. Tænk også over, at der er indkaldt juleassistancer, som ikke nødvendigvis har den faglige indsigt, du måske forventede. Men husk, at de er der af hensyn til dig som kunde. Når du handler i supermarkedet, så lad være med at dynge varerne op på båndet. Læg dem i ét lag med stregkoden op. Så går ekspeditionen hurtigere, og er du med til at forebygge fysiske skader hos kasseassistenten. Forestil dig 30.000 liter mælk eller 15.000 poser sukker. Så har du den mængde – omkring 30 ton – som en HK-medarbejder ved supermarkedets kasse løfter om ugen! Vi kunder kan hjælpe meget ved at skåne kasseassistenten for unødvendige løft og drej. Og jo tættere på juleaften, du handler, jo mere kan ekspedienten være præget af en lang hektisk periode med ekstra lange åbnings-tider. Hvis du kan lægge dine indkøb tidligt på måneden, hjælper du me-get. Efter jul, når du kommer og vil have penge retur for en gave, så tænk på, at selv-om butiksmedarbejderen er professionel, så har hun lige investeret tid og faglighed på at sælge varen. Og tænk på, at butiksansatte også har chefer, der presser på og er opmærksomme på omsætningen. Vær forstående. Og husk, at et venligt smil varmer. Som kunder vil vi gerne have professionel og kvalificeret betjening og en god service, når vi køber ind. Derfor har butiksansatte krav på respekt om deres fag – fra arbejdsgivere og fra kunder. Tænk på, at det tager tre år at blive uddannet til job i detailhandlen. Derefter venter et fysisk krævende job, hvor specielt ben og ryg er udsatte. Samtidig er arbejdstiden for mange ansatte fordelt over alle ugens dage - fra morgen til langt ud på aftenen. Vi er ved at udvikle et bekvemmelighedssyndrom, hvor det at købe ind skal kunne foregå på alle tider af døgnet året rundt. Tænk på, hvad det betyder for butiks-ansattes familier. Og hvad det kommer til at betyde, hvis lukkeloven bliver fjernet, og butikkerne kan holde åbent selv om natten, hvis det passer dem. Overvej, hvad det ville betyde for dit familieliv! Argumenter som ”de arbej-der jo også kun 37 timer om ugen”, ”de er der jo alligevel” og ”de har jo fri en anden dag” holder ikke. Som alle andre ønsker de HK-ansatte i detailhandlen mere tid til sig selv og fami-lien. Også butiksansatte har ret til et aktivt familie- og fritidsliv, der hænger sammen. Butiksansatte har også ret til at deltage i forældremøder, tage med børnene til fritidsaktiviteter og besøge bedsteforældre om søndagen. Butiksansatte skal også kunne dyrke sport i deres fritid og gå på aftenskole, til koncerter, i biffen eller teater. Butiksansatte skal også transporteres og have deres mindre børn passet, når de er på arbejde. Hvis samfundet forlanger, at de skal arbejde, mens andre holder fri, så må de forvente, at samfundet stiller passende kollektiv transport og daginstitutioner til rådighed på alle tider af døgnet. Butiksansatte betaler jo også skat. Hvis detailhandelen skal være attraktiv for uddannede, kvalificerede medarbejdere, så må arbejdsgiverne til lommerne. Gennemsnitslønnen for faglærte på butiksområdet er omkring 19.000 kr. om måneden. Det er for usselt. Hvis vi ønsker en fremtid med kvalificeret betjening i butikkerne – og ikke udelukkende skal betjenes af skoleelever, der vil tjene lidt lommepenge og andre, som ikke skal leve af indtægten fra jobbet – så skal det gøres attraktivt for unge at lade sig uddanne til job i detailhandelen. Det handler om arbejdstider, løn- og arbejdsforhold. Et fromt juleønske: Mere respekt om butiksfaget, tak! Selvom årets julehandel ikke spås at sætte nye rekordhøjder, skal hverken A.P. Møllers butikker eller andre holde sig tilbage for at påskønne med-arbejdernes indsats.