Vis de 16- årige tillid

Kære Carl Frede Haugaard. Du svarer som sædvanlig ikke på hverken mit eller andres indlæg vedr. valgret til 16 årige.

Men vælger i stedet, at skyde på alt, der rører sig, med spredehagl, og dække dig ind under dumsmarte bemærkninger, hvis eneste hensigt er at fjerne fokus fra dialogen. Dit argument, at vi ikke skal begå de fejl som andre begår, holder ikke. Der er ikke mig bekendt undersøgelser fra sammenlignelige lande, som allerede har indført 16 års valgret ved lokalvalgene, og vedr. Norge har de slet ikke indført 16 års valgret endnu. Til din oplysning sker det først i 2011. Til din oplysning kan jeg fortælle, at vi godt kan have en valgretsalder i Danmark på 16 år uden at myndighedsalderen nedsættes. Dette er der mange fornuftige argumenter for. Jeg forsøger så vidt muligt at møde mine mod kombattanter i dialogen, men må nok erkende, at det i dit tilfælde er yderst vanskeligt. Dertil er dine holdninger for fastlåste og forældede. "Disse umodne 16 årige og nemt manipulerbare 16-årige skolebørn har ikke forstand på politik, og derfor skal de ikke have stemmeret til kommune-og folketingsvalget", skrev du 10.7. "Lad dog disse 16-årige store børn i fred. Lad dem vise deres aldersmodenhed ved deltagelse i sportsaktiviteter, fritidsjob og andre former for samvær i stedet for at trække dem ind i noget, de netop pr. aldersdefinition ikke har den nødvendige erfaring for og indsigt i". Her er den tydelige forskel, på din og min verden. Jeg har ikke nævnt folketingsvalg, udelukkende kommunevalg. Min tiltro er meget stor til de 16-årige. Tænk på, at de allerede som 13-årige tog stilling til og fulgte intensivt konfirmationsforberedelserne, et år eller to senere skulle de træffe et nyt stort valg om videre skole eller andet forløb i livet. Engang for ikke så mange år siden var dette en selvfølgelighed, noget, man gjorde pr. definition, i dag tager de 16-årige kvalificeret stilling til, hvad de selv mener. Og deri ligger din og min forskel. Jeg har tillid til de 16 årige ved, at de er kompetente mennesker i deres eget liv og det omliggende samfund.