Vis dig som en moderne kvinde

LIGESTILLING:SF opfordrer ligestillingsminister Eva Kjer Hansen til at træde i karakter som en moderne kvinde og opgive den gammeldags modstand mod at forpligte virksomhederne til at få flere kvinder i toppen af virksomhederne. Ligestillingsministeriets egen undersøgelse viser, hvad vi godt vidste i forvejen: Det gavner at have en mere lige kønsfordeling i toppen af virksomhederne. Det duer imidlertid ikke, når Eva Kjer Hansen bare siger, at virksomhederne - og kvinderne selv - må klare at få flere kvinder til tops. Men sådan spiller klaveret ikke. Det ved vi fra andre ligestillingsområder, hvor lovgivning har været afgørende for, at der skete fremskridt (ligeløn, fædre på barselsorlov, kvinder i råd og nævn osv.). Ministerens egen undersøgelse viser desuden, at antallet af kvinder i bestyrelser er faldet, så skal der flyttes gælder det om at være langt mere fremme i skoene. Det handler om enten at indføre kvoter for kvindeandelen eller at bruge den lidt mere bløde vej, hvor der indgås forpligtende aftaler med virksomhederne om at øge kvindeandelen kraftigt. SF fremsætter om kort tid beslutningsforslag om at øge kvindeandelen i toppen af virksomhederne.