Hospitaler

Vis eksperterne vejen

Læserbrev

SYGEHUS:I bestræbelserne på at forhindre en yderligere udbygning af Aalborg Sygehus Syd er mange anstrengelser gjort for at anskueliggøre uhensigtsmæssighederne i at placere yderligere trafikforøgende byggeri på sygehusgrunden. Ulemperne ved et øget pres på den i forvejen belastede Hobrovej og det omgivne villakvarter er åbenlyse og vil forhåbentligt bære en beslutning frem om at udflytte sygehuset til åbne arealer i Aalborg Øst, hvor såvel arealforhold som infrastruktur er til stede. I den førte debat om ulemperne ved at udbygge Sygehus Syd er der diskuteret trafikøgning, støjforurening, parkeringsudfordringer, patientpleje i byggerod, overbelastning af vejnet ved byggeriets jordkørsel, piloteringsskader og driftstab for alle involverede i processen. Alt sammen strakt over en periode på mere end 20 år. Men det er ganske tydeligt, at regeringens ekspertudvalg ikke ved, hvor nordjyderne vil hen, hvis de selv kan bestemme hvilken vej de vil køre til et nyt sygehus, så gør eksperterne en tjeneste, fortæl dem hvilken vej de skal vælge! Hjælp Region Nordjylland med at gennemføre den plan for nyt sygehus som de lokale politikere er enige om skal ligge i Aalborg Øst. Skriv et læserbrev og støt den plan der ligger klar til den bedste og mest langsigtede løsning for det nye nordjyske sygehus, der skal have lige adgangsforhold, uanset hvorfra i regionen man kommer. Adgangsforhold der aldrig vil kunne gennemføres via Hobrovej.