Lokalpolitik

Vis lidt respekt

Nogle politikere går efter hurtige og populære standpunkter, andre arbejder seriøst. Jeg har nu altid regnet Mogens Ove Madsen (SF) for at tilhøre den mere seriøse kategori af politikere, men på det seneste er jeg blevet i tvivl.

Især da jeg læser lørdagens indlæg, hvor Mogens Ove Madsen mener, at S-gruppen indstillede Venstres Svend Heiselberg til en post i Westlink, som tidligere tilhørte S-politikeren, nu afdøde Egon Pleidrup, som "betaling" for en fælles holdning til én sag i Regionsrådet. For det første må jeg erindre Mogens Ove Madsen om, som regionsrådsformanden også gjorde opmærksom på til regionsrådsmødet, at Egon Pleidrup ikke havde været udpeget til posten af regionsrådet. Hvilket en gennemgang af tidligere referater også viser, der var således tale om en fejl i dagsordensteksten. Vi foreslog Svend Heiselberg til posten, fordi Svend Heiselberg er bosat i området, som Westlink-samarbejdet dækker, og har stor erfaring med transport-og havneområdet. Jeg kan tilføje, at Westlink er et transport- og handelssamarbejde, med udgangspunkt i havne, havnekommuner, regioner/fylkeskommuner, samt havne- og transportrelaterede virksomheder. Udover Region Nordjylland består samarbejdet af Morsø Kommune, Thisted Kommune, Hanstholm Havn, Rogaland Fylkeskommune fra Norge og Shetlandsøerne. Derudover vil jeg minde Mogens Ove Madsen om. at Venstre på samme regionsrådsmøde rent faktisk afgav en plads i Tandlægenævnet. Man kunne ønske sig blot en lille respekt for det arbejde, vi som gruppeformænd gør, men det er muligvis et ukendt fænomen i SF.