Vis mere interesse for sag om illegalt arbejde

LUFTHAVN: SID A&B/GLS Aalborg har i de seneste uger forsøgt at udrede trådene omkring et tysk firmas brug af tyrkisk arbejdskraft på Aalborg Lufthavn, og jeg skal lige hilse og side, at det under ingen omstændigheder har været nogen let omgang, da hverken Udlændingestyrelsen eller Aalborg Politi har vist særlig stor interesse for vore problemer, så vi kunne i vores aktuelle sag, have haft stor brug for tilgængelige oplysninger i bl.a. Udlandingestyrelsen. Udlændingestyrelsen har tilsyneladende udtalt til en journalist, at der vist ikke er noget at komme efter i den konkrete sag, og da det var politiet, som efter SiD's skriftlige klage, kontaktede Udlændingestyrelsen v. Merete Pårensgård, var det tilsyneladende nærliggende for politiet, at tage udgangspunkt i Udlændingestyrelsens udtalelse til medierne og politiets reaktion blev, at vi modtog et brev hvor Aalborg Politi udtaler følgende: "Politiet har i dag i medfør af retsplejelovens § 749, stk. 1, besluttet ikke at indlede efterforskning i sagen om nogle tyrkiske statsborgere med bopæl og arbejdstilladelse i Tyskland, som arbejder på Flyvestation Aalborg. Begrundelsen for afgørelsen er, at der ikke er rimelig formodning om, at et strafbart forhold, som forfølges af det offentlige, er begået". Videre udtaler politiet: "Vi har i afgørelsen navnlig lagt vægt på, at det ikke tyder på, at de pågældende ved deres arbejde og midlertidige ophold i Danmark overtræder udlændingeloven, da Udlændingestyrelsens praksis i den foreliggende situation efter det oplyste er, at op til 3 måneders arbejde uden arbejdstilladelse i Danmark accepteres. Det forudsættes, at de pågældende er fastansat i det tyske firma". Hos SID A&B/GLS undrer vi os meget over, at politiet kan konkludere, som de gør, da de overhovedet ikke har undersøgt eller talt med nogen af sagens parter. Hvorfor undersøger politiet ikke følgende: * Hvornår er tyrkerne indrejst til Danmark? Hvis der er en tre måneders grænse, så må det vel være af vital betydning, hvilken dato de tyrkiske arbejdere er kommet ind i Danmark! * Hvem er den reelle arbejdsgiver for de tyrkiske arbejdere? Når der er en bestemmelse om, at de skal være fastansatte, så må det vel have betydning for sagen, at finde den reelle arbejdsgiver! * Hvorfor undersøger politiet ikke, om bl.a. de tyrkiske arbejderes opholdtilladelser i Tyskland, nu også dækker de personer, som p.t. arbejder på Flyvestationen i Aalborg. Jeg må indrømme, at SID ikke har mange muligheder i forhold til disse dokumentationer. * Hvorfor undersøger politiet ikke, om det nu også er den tyske arbejdsgiver, som udbetaler tyrkernes lønninger? SID krævede kopi af lønsedlerne og vi fik dem telefaxet fra et dansk firma i Sønderjylland. Remsen er uendelig og der er vel ikke noget at sige til, at vi i fagforeningen synes, at tingene kunne have været gjort meget anderledes. Hvis myndighederne havde haft bare lidt interesse i sagerne.