Skolelukninger

Vis politisk mod til at satse på samarbejdsmodel

SKOLER:Thisted Byråd fortjener ros for, at man satte skolestrukturen til debat sidste efterår. Jeg har ikke på noget tidspunkt opfattet det som en gang skindemokrati. Men med de sidste dages hovsa-udmeldinger fra diverse politikkere begynder debatten at blive til skindemokrati. Debatten på workshoppene har været både konstruktiv og saglig, og indlæggene har dannet grundlag for det videre arbejde i styregruppen. Hele vinteren blev der givet tid til, at processen kunne forløbe ordentlig – og nu oplever vi, at alting pludselig skal jappes igennem. Det var deprimerende at læse i Thisted Dagblad forleden og høre på borgermødet i Øsløs enkelte politikeres hovsaløsninger. Udmeldinger om, at skoler skal lukkes – udmeldinger om, at 7. klasse skal flyttes. Politikerne gav på borgermødet i Øsløs klart udtryk for, at de ikke var klædt ordentligt på. Borgmesteren meldte i onsdags i Thisted Dagblad ud, at byrådet ikke ønsker skolelukninger eller andre drastiske ændringer. Derfor, kære politikere: Ved at gå ind for en samarbejdsmodel kan I få tid til at få det hele behandlet ordentligt. I kan lige så godt erkende, at hovsaudmeldingerne kommer på grund af tidspresset i forhold til lovgivningen. Skal der lukkes skoler, er der et tidspres. Der har på samtlige workshops været lagt op til, at der skulle være plads til forskellighed. Jeg har lagt op til, at bestyrelserne på de enkelte skoler som ansvarlige forældre selv kan vurdere, hvornår der er behov for ændringer. Man kan bare se på landsbyordningerne. På samme måde er samarbejdet mellem Skjoldborg og Snedsted Skole blevet lavet ad frivillighedens vej. Efter min opfattelse er det en sund form for nærdemokrati. Styr på eleverne Jeg mener ikke, en skoles størrelse - og dermed berettigelse på eksistens - kun skal måles på antallet af elever. Faktorer som engagement og entusiasme blandt medarbejdere og forældre og specialopgaver på de enkelte skoler er lige så væsentlige. Samtidig kan jeg konstatere, at de små lokalsamfund har styr på eleverne i kraft af nærhedsprincippet. Det søger de store skoler at kompensere for ved at afdelingsopdele, men de opnår ikke nærheden. Så hvorfor ødelægge noget, som fungerer og er til gavn for børnene? En flytning af 7. klasse med argumentation omkring læseplaner og afdelingsopdeling opfatter jeg som utroligt kortsigtet. Thisted Kommune skal lave en skolestruktur, der kan holde de næste 10-12 år. Vi ved ikke, hvornår Folketinget laver en ny lov på skoleområdet, som ændrer på læseplaner og afdelingsopdeling. Der har de seneste år været en tendens til, at eleverne starter tidligere og tidligere med forskellige fag. Hvornår skal tysk og fysik startes i 6. klasse? Et godt og struktureret samarbejde mellem de syv-klassede skoler og de nuværende overbygningsskoler vil kunne give det samme som en flytning af 7. klasse. Det eneste, der kan få mig til at gå ind for en flytning af 7 klasse, er etablering af tre-fire overbygningsskoler med minimum fem spor for at kunne tilbyde et sundt og godt ungdomsmiljø med stor og udfordrende faglighed. Der er ingen pædagogiske grunde til at flytte 7. klasse, tværtimod. Hr. Poul Hvass (K): Man kan ikke gå ind for at flytte 7. klasse og samtidig forsvare en overbygningsskole med et til to spor. Det kan kun en sognerådspolitiker. Ej heller er der sociale grunde til at flytte 7. klasse. Eksempelvis betyder det jo netop, at eleverne ikke konfirmeres og holder blå mandag sammen med deres klassekammerater. Desuden er der alt andet lige større parathed og modenhed blandt børnene, når de flyttes efter 7. klasse. Hvor er modet og mandshjertet hos medlemmerne af børne-, familie- og kulturudvalget? Tør I virkelig ikke holde fast i udmeldingen om, at workshopperne ikke var for at spare penge. Kan I overhovedet ikke huske, at udgiften pr. skoleelev i Thisted Kommune er 1000 kr. under gennemsnittet i Region Nord? Udgiften pr. elev ændres ikke, ved at I lukker skoler – den bliver kun omfordelt. Vil I Thisted Kommunes folkeskole noget godt, skal der investeres og ikke spares. Lad nu være med at begå de samme fejl, som der er begået i de omkringliggende kommuner. Fejlbehæftet rapport I hele strukturdebatten har politikerne lænet sig op ad NIRAS-rapporten. En rapport, som for øvrigt er behæftet med mange fejl. Politikerne beslutter selv, om prognoserne i NIRAS-rapporten skal gå i opfyldelse. En flytning af 7. klasse og en nedlæggelse af skoler vil forstærke de tendenser, rapporten skitserer. Kære byrådspolitikere: Vis nu, at I har mod til at turde lade Thy være noget for sig ved at investere i en folkeskole, som er tilpasset Thisted Kommunes geografiske forhold. Sikre eksistensen i yderdistrikterne, hvor der er plads til mange attraktive byggegrunde, som der vil være behov for, til de mange arbejdspladser Thy har. Til slut en opfordring til Preben Dahlgaard (R) om ikke at glemme sit løfte til skolebestyrelserne om et møde med alle medlemmer, hvor der vil blive orienteret om BFK’s udspil. Dette vil være en naturlig del af den positive demokratiske proces, der blev sat i gang med workshoppene.