Vis respekt for andre

ISRAEL-KONFLIKT:Mellemøsten har i årtier været præget af konflikter, som umiddelbart forekommer uløselige. Der er opstået en negativ spiral af had og frygt. Hadet fører til fjendtlige handlinger og derefter frygt for modpartens gengældelse. Enhver sag har to sider, og begge parter har ret til selvbestemmelse, sikkerhed og en anstændig tilværelse. Hadet og frygten medfører irrationelle følelser, som gør begge parter ude af stand til at udvise forståelse for modparten og i stedet danner et ensidigt fjendebillede af denne. Alle mennesker tilstræber i bund og grund at opnå lykke og undgå lidelse. Israel kæmper for at opnå sikkerhed og undgå udslettelse. Palæstinenserne kæmper mod undertrykkelse og for en anstændig tilværelse. Der er ikke alene tale om en regional konflikt, men en konflikt, som berører os alle, idet Mellemøsten er arnested for terrorisme. Terrorisme er en afmagtens og håbløshedens handling. En måde at blive hørt på, når man ikke med fredelige midler kan komme i dialog med modparten. Terrorisme kan derfor ikke bekæmpes med våbenmagt. Terrorisme forebygges bedst ved at træffe anstændige beslutninger, som tilgodeser alle parter, og bekæmpes bedst ved gennem sunde projekter at vinde befolkningernes tillid og dermed isolere den hårde kerne af terrorister. Selv langvarige konflikter løses bedst og kun endegyldigt uden voldsanvendelse. Nelson Mandela forsonede Sydafrika efter årtiers apartheid og Mahatma Gandhi løsrev Indien med ikke-vold. FN kan bidrage til en løsning af konflikten, genoprette tilliden og vække håbet ved at garantere grænsedragningen og sikre rammerne for en bedre fremtid, så alle parter kan se en fordel ved at overholde en fredsaftale. Men konflikter kan ikke løses på det niveau, hvor de er opstået. Religionen kan her udøve en væsentlig indflydelse som en af etikkens bærere, især i Mellemøsten, hvor den har en stor indflydelse på befolkningen. En af religionens fornemste opgaver er at medvirke til, at det enkelte menneske finder fred med sig selv og andre, hvilket er en umulighed, når hjertet er fyldt med had. Derfor har de enkelte religioner en særlig pligt til at finde sammen og medvirke til fred og forsoning gennem dialog. Religionerne har flere fælles værdier, end ting der skiller, og må fokusere på førstnævnte. De forskellige religioner har for nylig fundet sammen om en erklæring om miljøet. Næste skridt kunne være en erklæring om at udvise respekt for andre religioner. At tage afstand overfor overgreb i religionens navn, herunder forfølgelse af andre religioner. At medvirke til fred og forsoning gennem dialog. Og at samarbejde religionerne imellem, eventuelt gennem oprettelsen af et permanent råd. De danske religiøse samfund kunne gå forrest og dermed vise vejen forud for Durban 2 konferencen i Sydafrika i april, hvor religionskrænkelse er på programmet.