Vis større forståelse

Samtidig med at mennesker rammes af en psykisk sygdom, udsættes de ofte for omgivelsernes manglende forståelse for den slags sygdomme, for de er jo som regel ikke særligt synlige. Derimod er et brækket ben til at få øje på, så det kan man forholde sig til ¿ og vise fornødent hensyn over for patienten.

Patienter med mentale sygdomme får ikke den samme forståelse. Måske snarere tværtimod. Og det gør selvfølgelig ikke en helbredelse nemmere. Jeg mener imidlertid, at der er ved at ske en markant holdningsændring ¿ og det glæder mig oprigtigt. Da jeg for mange år siden var sygeplejeelev, skulle jeg som et led i uddannelsen også arbejde på en psykiatrisk afdeling. Jeg glemmer det aldrig de måneder - det var en periode, jeg kunne skrive bøger om ¿ og det ville være skræmmende læsning for de fleste i dag. Den pleje og behandling, patienterne fik dengang, står i skærende kontrast til nutidens psykiatri. Ikke fordi det var forkert, eller der blev begået fejl ¿ vi vidste bare ikke bedre... Selv om hjernen uden sammenligning er den sværeste del af mennesket at udforske, er der i de mellemliggende år opnået en lang række positive forskningsresultater. Og det har naturligvis indflydelse på den behandling, der kan tilbydes i psykiatrien. Samtidig har politikerne erkendt, at der er behov for en ekstra indsats på dette område. Det har for eksempel resulteret i, at børn og unge med psykiske sygdomme nu får ret til at få stillet en diagnose og komme i gang med et behandlingsforløb inden for to måneder ¿ efter præcis de samme retningslinjer, som blev gældende for alle andre patienter med de såkaldte somatiske sygdomme i 2002 og som nu er ændret til en måned. Disse rettigheder skal blandt andet være en hjælp til spiseforstyrrede unge. Som et tydeligt bevis på, at der er kommet politisk fokus på emnet, vil jeg gøre opmærksom på, at statsminister Anders Fogh Rasmussen ved Folketingets åbning i oktober i fjor også talte om psykiatrien som et af regeringens vigtige indsatsområder. Det gjorde han som den første statsminister nogensinde. Og det skal naturligvis tages som et klart signal om, at både regering og folketing sætter psykiatrien højt på den politiske dagsorden. Både politisk og fagligt skal vi til stadighed være optaget af hvordan vi kan gøre endnu mere for de psykisk syge ¿ og som Venstres sundhedspolitiske ordfører er jeg i fuld gang med forberedelserne til en række konkrete initiativer. Jeg håber, at resultatet bliver, at der overalt i samfundet vises større forståelse for de psykisk syge. Det kan ¿ sammen med den fortsatte forskning og bedre behandlingsformer ¿ hjælpe patienter i en svær situation. Jeg har med glæde fulgt tilblivelsen af Region Nordjyllands psykiatriplan, som også tydeligt viser at der er politisk bevågenhed på området. Det var derfor, synes jeg, beklageligt at et flertal i regionsrådet afveg fra det positive spor og besluttede at lukke den åbne psykiatriske skadestue i Aalborg. En beslutning som efter min mening bør tages op til overvejelse igen.