Viseskriveren er død

Kai Gustav Hansen, Hjørrings tidligere skoledirektør, Museumsgade 6, Hjørring er død. Han blev 85 år.

Kai Gustav Hansen ved afsløringen af Hjørringbogen "Vers og Viser" i 2004. Den havde han selv bidraget meget til. Arkivfoto: Hans Ravn

Kai Gustav Hansen ved afsløringen af Hjørringbogen "Vers og Viser" i 2004. Den havde han selv bidraget meget til. Arkivfoto: Hans Ravn

Kai Gustav Hansen fik 13 år forærende, for i 1998 gik hans hjerte i stå. Han blev reddet af to mennesker, som gav hjertemassage og kunstigt åndedræt, til Falck nåede frem med det, Kai Gustav senere selv betegnede som en mirakelmaskine, en hjertestarter. Da Kai Gustav Hansen dengang faldt om, skete det under prøverne til årets udgave af Hjørring Sommerspil. Han var nemlig en utrættelig amatørskuespiller og havde mange gode roller i en række sammenhænge. Selv var han mest glad for rollen som Lumbye i sommerspillets udgave af Champagnegaloppen i 1995. Teaterglæden kom også til udtryk i en aktiv indsats i bestyrelsen for Hjørring Teater. Han var kreativ på mange andre måder. Han var humoristisk og elskede at skrive vers til enhver lejlighed, var tekstforfatter til utallige revyer, og fra 1972 var han fast medarbejder ved det satiriske årsskrift Bjæsken. Kai Gustav Hansen var endvidere medlem af den gruppe hjørringensere, som gennem en årrække stod bag udgivelsen af en række bøger om Hjørrings historie og nutid - Hjørringbogen. Men det var skolen, der var Kai Gustav Hansens et og alt. Han var født i Holbæk og læreruddannet fra Jonstrup Seminarium. Han arbejdede som lærer og inspektør på forskellige skoler, før han i 1967 kom til Hjørring som stadsskoleinspektør på den daværende Østre Skole. Nogle år senere fik han stillingen som den første skoledirektør i Hjørring Kommune. Da han holdt 25 års jubilæum, holdt daværende skoleinspektør - og senere politiker - Jørn E. Christiansen tale for Kai Gustav Hansen og beskrev ham som Hjørrings største demokrat, som elskede folkeskolen overalt, og som altid gik i store sko. Kai Gustav Hansen interesserede sig for pædagogisk udvikling. Lundergårdskolen i Hjørring med åben plan var et eksperiment, som han fulgte nøje. Han underviste også i pædagogik på Hjørring Seminarium, hvis formand han var i en periode. Skoletjenesten i Hjørring Kommune og skoleteater til skolebørnene er andre af Kai Gustav Hansens fortjenester. Han gik på pension som 68-årig. Efter pensioneringen var han blandt meget andet aktiv i Visens Venner, hvor han kunne forene interessen for viser med chancen til at optræde lidt. Selvom kræfterne blev færre, var Kai Gustav Hansen til det sidste interesseret i kulturlivet. En købt billet til en Spil Dansk Koncert blev desværre aldrig brugt. I mere end 30 år har Kai Gustav Hansen levet sammen med Kirsten Dalsgaard. Han efterlader sig hende samt hendes søn samt tre voksne sønner fra et tidligere ægteskab.