Vision bliver mere synlig

For første gang får offentligheden mulighed for at kigge med på tegningerne over Vision Hadsund Skole

HADSUND:Selvom projekteringen af en ny skole og anvendelsen af den gamle til kuluturcenter og boliger benævnes "Vision Hadsund Skole", så har nysgerrige hidtil sukket forgæves efter noget synligt at forholde sig til. Mandag får alle lejlighed til at få stillet nysgerrigheden, når visionen ved borgmester Karl Christensens mellemkomst løftes ud af det luftige tankespind og ind i konkrete billeder, så vidt som arkitektskitser nu tillader det. Det sker i tre omgange om formiddagen i Hadsund Skoles aula, hvor elverne fra Visborg Skole og Hadsund Skole samles til orientering om den nye skole, og igen ved 17-tiden, når de ansatte på skolerne, SFOen og ungdomsskolen mødes til fyraftensmøde. Her er der også adgang for alle andre, der ønsker syn for sagn. Karl Christensen er udmærket klar over, at store dele af præsentationen formentlig vil gå henover hovedet på i hvert fald de yngste elever, og at de ældste årgange alligevel ikke vil stifte bekendtskab med skolen, men han mener, at det er korrekt at præsentere skoleprojektet for dem alligevel. - F..... stå i at bygge en skole for 900 elever uden overhovedet at inddrage dem, der skal bruge den, og der er givetvis også en del elever, som er meget intereserede i det her, siger han. Det er i øvrigt lidt tøvende, man overhovedet skrider til at offentliggøre tegningerne. Ifølge Karl Christensen fordi man risikerer at begrænse kreativiteten i den kommende tid, hvor projektet skal konkretiseres i samarbejde mellem entreprenøren, KPC Byg, kommunen og ikke mindst lærergruppen og skolebestyrelserne. - Der vil også være folk, der siger: "Det var jo ikke de tegninger, vi så på den gang", når vi kommer med det endelige projekt, siger borgmesteren. Der er imidlertid ingen vej udenom, for med kontraktens underskrivelse torsdag er materialet nu offentligt tilgængeligt. Om dommerkomiteens afgørelse af konkurrencen mellem de to firmaer, der afgav tilbud ved licitationen, siger Karl Christensen, at det afgørende blev, at KPCs forslag var klart mere fremtidssikret end Pihl & Søns, som altså blev sorteret fra. - Pihl & Søns skole lignede meget den skole, man byggede i 1970'erne og rummede desuden store gangarealer, som vi netop ønskede væk. Til gengæld repræsenterede det de bedste løsninger omkring de udendørs faciliteter, fortæller Karl Christensen. KPC vandt desuden på projektets store fleksibilitet og de driftsøkonomiske fordele. - Den er mere i overensstemmelse med de pædagogiske krav, der stilles i folkeskoleloven, og frem for alt er skolen meget fleksibel, så den kan forandres rent fysisk med få midler, siger borgmesteren. Han føler sig fortrøstningsfuld med hensyn til at lukke "gabet" mellem de 171.202.000 kroner KPCs bud lød på, og de148.382.000 kroner, byrådet har afsat. Og de seks millioner kroner i bidrag fra for eksempel private fonde, som man har indregnet i finansieringen, giver heller ikke nervøse trækninger, selvom man indtil videre ikke har en krone i hus. - Når projektet i juni er klar, laver Bo (Nielsen) og jeg i princippet ikke mere. Hvis ikke vi skulle skaffe de seks millioner kroner, hvad skulle vi så lave, spørger Karl Christensen.