Operationer

Vision for bedre og sundere sygehuse

De danske sygehuse er blandt verdens bedste og mest effektive. Sidste år behandlede sygehusene over 2,2 millioner personer, og ca. 700.000 patienter blev indlagt og behandlet af vores dygtige læger og sygeplejersker.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Foto: Bent Bach , Politisk debat dagen før folketingets åbning , kuppelsalen Nordjyske Medier , Langagervej 1 Aalborg ,

Til trods for, at sygehuspersonalet dagligt bestræber sig for at levere den ypperste kvalitet til patienter og pårørende er der alligevel mange ting, som vi kan gøre endnu bedre. Min vision er derfor at indføre nye kvalitetsmål på sygehusene, så vi kan sikre patienterne en endnu bedre behandling, end den de får i dag. Visionen er at sætte patienterne i centrum, skabe et mere gennemsigtigt sundhedssystem og gøre det lettere at vælge den bedste behandling mellem de offentlige sygehuse. Lad mig give nogle eksempler på, hvilke kvalitetsmål der kan være med til at sikre et bedre sundhedssystem. Lad mig understrege, at der kun er stadig kun tale om eksempler, da målene skal diskuteres og afklares i forhandlinger med Danske Regioner, Lægeforeningen og andre relevante organisationer. 1. 5.000 dødsfald på sygehusene kan hvert år undgås, hvis patienterne får den optimale behandling og pleje. Erfaringer med den såkaldte ”Operation Life” kampagne, har vist, at fokus på behandlingskvalitet kan reducere de uforventede dødsfald. Min ambition er derfor, at sygehusene fremover skal måles på, hvor gode de er til at reducere andelen af dødsfald i forhold til de forventede. Det er heller ikke rimeligt, at op imod ti pct. af patienterne får nye sygdomme, mens de er indlagt. Derfor skal vi sætte reduktionsmål for bl.a. luftvejsinfektioner, liggesår samt fald og ulykker på sygehusenes områder. 2. Det er mit mål, at Danmark bliver blandt de bedste i verden til at behandle patienter med livstruende sygdomme så som kræft og hjertesygdomme. Jeg ønsker derfor, at sygehusene år efter år forbedre overlevelsesraterne for alle de store kræft- og hjertediagnoser. Derfor skal sundhedsministeriet løbende kunne følge med i de erfarede ventetider, antallet af operationer, og hvordan det går med implementeringen af kræft- og hjertepakker m.v. 3. Psykiatriske patienter er blandt de svageste i vores samfund. Jeg forestiller mig derfor en række kvalitetsmålsætninger på det psykiatriske område. Vi skal sikre, at en stigende andel patienter behandles inden for to måneder. En anden målsætning er at reducere anvendelsen af tvang. Desværre må vi også se i øjnene, at vi aldrig helt kan undgå at bruge tvang. Fiksering og anden form for frihedsberøvelse kan således være nødvendig, når det sker for at skabe tryghed for den psykiatriske patient, der kan være til alvorlig fare for sig selv og sine omgivelser. Derudover skal vi også have en målsætning om at reducere andelen af psykiatriske patienter, der blive sendt videre til førtidspension, lige som jeg vil være åben over for kvalitetsmålinger, der inddrager de pårørendes oplevelse af indlæggelsen, behandlingskvaliteten og udskrivningsprocessen. 4. Udviklingen i livsstilsrelaterede sygdomme som følge usunde madvaner, rygning, alkohol og mangel på motionen er hastigt på vej i den forkerte retning. Det giver en skævvridning af hele sundhedssystemet og på den økonomiske side betyder det, at kun ca. 5 pct. af danskerne tegner sig for næsten halvdelen af landet sundhedsudgifter på næsten 90 mia. kr. Der er altså mange penge sparet, hvis vi kan ændre danskernes levevis i retning af et sundere liv. Det bør derfor være målsætningen, at antallet af genindlæggelse som følge af kroniske diagnoser med forbindelse til danskernes kost, rygning- og alkoholforbrug bliver reduceret. 5. De offentlige sygehuse er krumtappen i det danske sundhedssystem. For at reducere ventetiderne og sikre patienterne de bedst mulige forhold genindfører regeringen fra 1. juli det udvidede frie sygehusvalg. Med det frie sygehusvalg er det afgørende for patienterne ikke længden på den længste kø eller for den sags skyld gennemsnittet af sygehusenes ventetider. Det afgørende – og det vi skal opstille mål for - er derimod adgangen til hurtig, offentlig betalt behandling af høj kvalitet. 6. For at sikre patienterne den bedste og hurtigste behandling skal der opstilles mål for sygehusenes produktivitetsudvikling. Her skal vi f.eks. ind og kigge på, hvor stor en andel af behandlingen som foregår ambulant, og hvor lang den gennemsnitlige indlæggelsestid er. Målet er, at man derved fremtvinger et bedre samarbejde mellem sygehusene og kommunerne, så patienterne hurtigere kan få et genoptræningsprogram og komme hjem til sig selv. Det er således min vision, at nye kvalitetsmål vil være med til at løfte de offentlige sygehuse op i en ny liga. Det vil være med til at gøre de offentlige sygehuse til attraktive og inspirerende arbejdspladser til gavn for hele sundhedssektoren og til gavn for hele samfundet. Men det vil først og fremmest give sundere og bedre sygehuse til gavn for patienterne, de pårørende og for hele samfundet.