Vision for Sæby Havn - en helhedsplan

Havne 14. september 2002 08:00

Havnefront: Sæby Havn står i disse år over for en stor udfordring. Havnen udvikler sig som så mange andre havne i landet fra at være af industriel karakter til i dag at være en rekreativ havn. Opgaven er særdeles kompleks især når man ønsker at projektudvikle med respekt for det særlige miljø som allerede findes. Kommunen har nu en enestående chance, eftersom det ikke er forventeligt at den besidder den nødvendige kompetance, nemlig at søge faglig og kvalificeret rådgivning hertil. Projektudviklingen som er i gang på Sæby Havn gentager sig med en 10-årig forsinkelse fra den øvrige del af landet, med synlige resultater på henh. København og Aalborg havnefronter, hvor omfattende saneringer skabte basis for en hårdtslående domicil arkitektur. Her har man ligeledes haft en markedsdrevet udvikling af havnefronterne, hvor havnen blev solgt bid for bid og i stedet fik man entreprenante projekter, som ikke var på lokal miljøets præmisser. En til tider kønsløs omgang med arkitekturen, som sendte miljøet til tælling. Nu vel, men at denne model anvendes ved udviklingen af Sæby Havn er direkte betænkeligt. Dette er ikke blot et problem for nogle direkte implicerede beboerforeninger, men for hele byen, som er i gang med at miste et unikt og særegent miljø og i stedet kan se frem til en såkaldt driftig discountturisme, som i værste fald på sigt vil kunne matche vestkystens ditto !Kommunen burde i stedet gå foran og være primus motor for en vision, som repræsenterer en positiv og bæredygtig udvikling af havnen - dette må være i alles interesse ikke kun Nordjyllands Amt, som er udpeget af EU som bæredygtigt turisme område, enkelt nok går det ud på at respektere det lokale særpræg og miljø. Dette er desuden en sikker vej for byen for stærk profilering og styrkelse af landsrygte. Kommunen bør straks indlede samarbejde med bevaringsforeningen og udarbejde en registrant af bygningsmassen, hvor man starter med at registrere karakteristika, særkende og volumer af det som allerede er bygget i havnen (et by atlas hedder det og mange mindre byer i Danmark har lavet et sådan, organiseret med hjælp fra bl.a. arkitektstuderende). Så ved man hvad man har. Efterfølgende bør udvikles en helhedsplan for hvordan man ønsker havnen skal se ud om 20 år. Her kan kommunen i samarbejde med D.A.L. (Danske Arkitekters Landsforbund) invitere til en idè konkurrence for hele havnen (Dragør afholder p.t. en sådan for sine havnearealer), en del af konkurrencen kunne sagtens være forudbestemt til boliger. Helhedsplanen kunne udmunde i en stor skala model, som kunne stilles offentligt til skue, f.eks. i DLG - bygningen. Dette ville være i ånden af en demokratisk proces, investorer og entreprenører vidste hvilke kvaliteter de havde at forholde sig til - ingen ville være i tvivl om, hvor Sæby var på vej hen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...