Lokalpolitik

Vision: Hanstholm Rådhus som aktivitets- og kulturhus

Rådhuset i Hanstholm vil være perfekt som lokalt forsamlingshus og kulturcenter.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Det er planen, at Rådhuset sammen med torvet og de udendørs arealer mellem hallen, skolen og centret skal være byens omdrejningspunkt, der forbinder idræt, kulturen, shopping og handel. Foto: Peter Mørk.

Det mener en arbejdsgruppe bestående af række lokale nøglepersoner, der i forbindelse med projekt Atlantiske Hanstholm, som blev søsat sidste år, arbejder på at gøre Hanstholm attraktivt sted at bo. Planen er at Rådhuset skal blive byens kulturelle kraftcenter med værksteder, IT-café, rugekasse til iværksættere, bibliotek, læsesal, rum til forskning, fester, foredrag, teater, musik foruden borgerservice og meget mere. Den store udendørs atriumgård midt i bygning indgår i projektet, idet det er tanken, at den skal indrettes med caféborde og mulighed for koncerter m.m. Planen er også, at atriumgården helt eller delvis skal overdækkes. Arbejdsgruppen har forelagt planerne den kendte arkitekt Dorthe Mandrup, og hun har tilkendegivet at hun meget interesseret i projektet og i at udarbejde forslag til, hvordan Rådhuset kan indrettes til de forskellige aktiviteter, fortæller Poul Erik Skov Sørensen, som er med i den lokale arbejdsgruppe. - I stedet for at bygge nyt, kan vi lige så godt bruge det, vi har. Hanstholm Rådhus er fint placeret midt i byen, det er en gedigen bygning, som vil være oplagt at gøre til borgernes hus. siger Poul Erik Skov Sørensen. Dorthe Mandrup regnes blandt Danmarks førende arkitekter og nyder stor international anerkendelse. Hun har netop modtaget Nykredits Arkitekturpris på 300.000 kroner, som er Skandinaviens største arkitekturpris. Dorthe Mandrup har tidligere udvist interesse for Hanstholm og skitseret forskellige ideer til udvikling af byen. Arbejdsgruppen har forhørt sig hos Lokale- og Anlægsfonden, hvad de mener om projektet, og udmeldingen herfra er positiv, fortæller Poul Erik Skov Sørensen. Indretning af Hanstholm Rådhus til et lokalt kulturcenter er anden fase i bosætningsstrategien. Første fase drejer sig etablering af aktivitetspladser, der samler friluftsliv, natur og kultur. Hvor der tidligere var en adskillelse, går tendensen i dag mod at forene idræts- og kulturaktiviteter ud fra tanken om at kombinere krop og ånd. Kombinationen af leg, idræt, kunst og kultur er et væsentligt element i at få gang i aktivt kulturelt liv i Hanstholm, fremgår det af arbejdsgruppens projektbeskrivelse, der har udpeget fire områder i Hanstholm til aktivitets- og kulturområder med hovedkoncentration om den grønne midte mellem Rådhuset, Hanstholm Centret og skolen og hallerne. Her skal indrettes en aktivitets- og kulturpark som skal rumme muligheder for fysisk udfoldelse for store som små, og meningen er at skabe et dynamisk sted, der samtidig udgør en oase i bymidten, hvor folk kan mødes, slappe af eller deltage i forskellige aktiviteter. Bosætningsstrategien indeholder også planer om Mytologisk Have tæt ved Hansted kirke med bænke, borde og kunst fra mytologien. Endvidere er det planen at inddrage et markareal til forskellige lege og boldspil, og hvor der også kan afholdes markeder, dyrskue, ringridning m.m. Endelig er det planen at købe en kolonihave med hus, hvor ”stille piger” kan få rum, og der kan dyrkes blomster og grøntsager til forskellige formål. Projektet med aktivitetsbane løber op i godt to millioner, hvoraf Hanstholm Kommunalbestyrelsen i sin tid lovede at dække med 1,1 million kroner. De resterende 900.000 kroner søges dækket hos Lokale- og Anlægsfonden, som arbejdsgruppen netop har indsendt ansøgning tilsammen med forhåndstilkendegivelse om aktivitets- og kulturhus. @Byli.9.special.bund:Af Ulla Scharff Christiansen ulla.scharff@nordjyske.dk