Arup

Visionært at kigge i bakspejl?

Tak for reaktionen (11.10.). I mit indlæg stillede jeg fire spørgsmål til CEPOS angående hensigterne bag 20 begivenheder der skabte Danmark.

Der var et femte spørgsmål, men det handlede om, hvor gavnlig en fredsskat kunne være. Men den slags tanker rummes ikke i den forhåndenværende tænketank. De fire spørgsmål fik jeg kun indirekte svar på. Jeg tolker svaret som en bekræftelse. JA, historien skal bruges til et opgør med pacifismen, JA, bogens målgruppe skal gerne blive militarister, JA, det er grimt at modvirke had og modarbejde krig og JA, CEPOS ønsker flere penge til oprustning. Det er CEPOS" vision og samtidssyn. Det er der, man står i kulturkampen, og det har man ret til. Men jeg har ret til at stå på modsatte side. Det er noget vrøvl, at det er Erik Arup og hans syn, der har sat dagsordenen. Havde han gjort det, ville pacifismen jo have været den fremherskende politiske holdning. Det stemmer ikke med den historiske udvikling siden 2. verdenskrig. Samlede udgifter på verdensplan til militæret på over 6000 mia. kr. tyder heller ikke netop på en snarlig sejr for pacifismen. Jeg kunne godt tænke mig at få titlerne på et par af de historiebøger, som har været anvendt i folkeskolen de sidste 40 år, hvor kornpriser, bønder og landbrug dominerede indholdet, eller nogle, der docerede pacifisme. Hvis det er visionært at kigge i bakspejlet, som CEPOS gør, så bliver kulturkampen ærlig talt lidt kedelig, noget i retning af Anders Fogh Rasmussens opgør med holdningen under besættelsen.