Lokalpolitik

Visionært spræl i sommerlandet

Der var en gang, hvor kommunale planlæggere optrådte som smagsdommere for alle os andre, der skulle ud og bygge hus. Der blev lov givet mod snart sagt den ene detalje efter den anden, så man kunne sikre sig at byggerier kom til at se ens ud. Kedeligt vil mange mene - og ja, uden at gå i smagsdommernes fodspor kan man vel godt postulere, at ensartethed måske ikke ligefrem gør synsoplevelserne sprudlende. I vore sommerhusområder er der mange, der i et anfald af anarkistisk vanvid har forsøgt at sprænge grænserne - nogle gonge med gode resultater - andre gange med et mere tvivlsomt udfald. Så regler er selvfølgelig gode nok, hvis blot der er tale om minimusregler. Derfor er der god grund til at hilse den idekonkurrence, som Akademisk Arkitektforening og Fonden Realdania har udskrevet for nye sommerhusbebyggelser velkommen. Initiativet kommer i halen på politikernes åbning for udstykning af godt og vel 5000 nye sommerhuse i kystnære områder, og idékonkurrencen er en mulighed for at tilvejebringe visionære input til udstykningerne af de nye sommerhusområder. Så hvem ved. Måske er vejen banet for visioner, spræl og morskab samtidigt med at den landskabelige indpasning sikres.