Rebild

Visionen for Rebild

Økonomiudvalget har tilføjet en række ekstra punkter til forvaltningens videre arbejde med visionen for Rebild Kommune.

Visionen var på bordet igen i forbindelse med byrådets seneste visionsseminar. På økonomiudvalgsmødet onsdag blev følgende punkter tilføjet: frivillige-indsatsen, borgerinddragelse/borgerdeltagelse, forebyggelse, en særlig sundhedsfokus i relation til naturen, energi og miljø, sammenhængskraft - land og by og byzonebyernes udvikling