Lokalpolitik

Visioner for Hou Havn

Lokale ønsker og visioner høres før ny lokalplan udarbejdes havnen

HOU:Hvad skal der ske med Hou Havn i fremtiden? Den eksisterende lokalplan er forældet, og før Hals Kommune udarbejder en ny om havnens fremtid, ønsker kommunen at høre alle interesserede borgere, institutioner og foreninger på et borgermøde mandag 25. oktober i klubhuset på Skippervej. Bestyrelsen for Hou Havn har opstillet nogle meget klare ønsker. Første prioritet er at bevare den som en hyggelig havn i det særlige miljø, som karakteriserer byen og havnen. - Vi har en udmærket havn, men tiden ændrer sig og dermed også folks ønsker, siger formanden for Hou Havn, kaptajn Klaus Nielsen, V. Hassing. Bestyrelsen har opsat nogle visioner frem til år 2014 for, hvordan havnen kan bringes up-to-date så endnu flere gæstesejlere finder vej, og dermed giver ekstra indtægt til havnen. Visionen er: Nuværende bygninger ønskes fastholdt, men gruset på p-pladsen skiftes og hele havneområdet flisebelægges. Det velfungerende havnebassin udbygges med bådebroer samt en uddybning af det første bassin og sejlrenden til 2,5 meter, da den nuværende dybde på 2 meter får mange gæstesejlere til at søge andre havne. Havnefogedens nuværende fartøj er tjenligt til udskiftning, og et nyt præsentabelt fartøj kunne på sigt tilbyde turister og fritidsfiskere sejlture ud for Hou. Moderne havn Ved molen skal der etableres flere borde og grillpladser, så gæstesejlere kan grille og samtidig sidde tæt ved deres båd. Med visionen om en velfungerende havn skal der etableres et sted, hvor gæsterne kan komme på internettet, og havnefoged-skuret skal erstattets af et moderne turist- og kulturformidlingscenter med alle nødvendige servicefaciliteter. Fiskeskurene, som blev opstillet som hjælp til lokale fiskere, opfylder ikke længere deres formål, da der kun er én fisker tilbage. Fiskeskurene vil kunne udlejes til lokale kunstnere, fritidsfiskere, vinterbadere og mindre sø-provianteringsforretninger, der kan forstærke det intime miljø på havnen. Bestyrelsen ønsker at arealet vest for havnefogedskuret udbygges og forbedres, så det kan huse større og flere både, og om sommeren bruges til forskellige arrangementer som havnefester, cirkus og andet. Den Selvejende Institution Hou Lystbådehavn har set lidt til Asaa Havn i deres visioner. Men i Asaa startede man den nye lokalplan på baggrund af indsendte byggeprojekter. I Hou er det den meget forældede lokalplan, som trænger til udskiftning. Lokalplanen skal udarbejdes indenfor rammerne om Bymodel Hou fra 2001.