Visioner for madserviceordning

En tværkommunal arbejdsgruppe har analyseret hele madservice-området og fremsat et forslag til fremtidige visioner og mål indeholdende retningslinier for fremtidige servicemål. [ Jammerbugt Kommunens mad- og måltidssservice’s samlede forplejningstilbud er - ud over at stille sulten og slukke tørsten - ved sin kvalitet, sit menuvalg og sin fremtoning en daglig kilde til livsglæde og et godt helbred for den enkelte, [ Mad, menu og måltider er i fokus som en del af et sammenhængende omsorgssystem. Brugerinddragelse, valgfrihed og tværfaglighed er en selvfølge, [ Mad er forebyggelse, vedligeholdelse og behandling. Derfor tilbydes der rådgivning til brugere og plejepersonale omkring ernæring generelt, men især i forhold til brugere med ernæringsrisiko gives mulighed for kost- og diætrådgivning, [ Kerneydelsen er forplejning til Jammerbugt Kommunes borgere på plejecentre og hjemmeboende visiterede borgere, [ Gode kostvaner grundlægges i barndommen. Jammerbugt Kommunes mad- og måltidsservice tilbyder derfor mad- og konsulentbistand til skoler og børneinstitutioner, [ Jammerbugt Kommunes mad- og måltidsservice stiller service og ekspertise på kost- og ernæringsområdet til rådighed for kommunens øvrige institutioner og afdelinger, [ Alt dette opnås ved hjælp af veluddannede og engagerede medarbejdere samt brug af den nødvendige teknologi, [ Opgaverne udføres professionelt, effektivt og indenfor de økonomiske rammer.