Lokalpolitik

Visioner for ny udstykning i Aabybro til boliger

Ulla Schøn­berg

Ulla Schøn­berg

UDSTYKNING:Jammerbugt Kommune har besluttet at sælge knap 9 ha nordøst for Aabybro til boligudstykning. Kommunen har brug for pengene, og vil gerne have at nye skatteborgere flytter til kommunen. Så langt så godt. Men herfra er det så, at jeg vil anbefale kommunen at tænke i nye baner så de gode ideer og de fine ord fra kommunens ¿Planstrategi og Strategi for Agenda 21¿ kan føres ud i livet. Under ¿Vision¿ (Side 10 i det trykte strategihæfte) står der bl. a: - At der skal være plads til forskellige måder at leve på og dermed gode rammer for kreativitet og kunstnerisk udfoldelse. Derfor vil man bl.a. arbejde med: - at man skal skabe nye attraktive udstykninger med særlige kvaliteter. - at understøtte at der også fremover er et godt kunstnerliv i kommunen. For at leve op til ovenstående, vil jeg foreslå at man undersøger muligheden for at udstykke til en andelsforening, som får mulighed for at eksperimentere med byggestil, i boliger og fælleshus. En boligform som lægger op til mere fællesskab end almindeligt parcelhusbyggeri gør. Der er med stor succes oprettet forskellige andelssamfund rundt om i landet. Det vil kunne tiltrække mennesker, som på forskellig vis har overskud til at berige vor kommune. Selv om kommunen ikke direkte i sit forslag til lokale mål for bæredygtig udvikling forpligter sig til at fremme bæredygtigt byggeri, mener jeg også, at det ville være et fint sted at gøre en forsøgsmæssig indsats. Dette kunne man gøre ved at vedtage en lokalplan for netop dette område, som skal forpligte købere til at bygge bæredygtigt, energibesparende og vandbesparende. Jeg er overbevist om at rigtig mange købere vil synes at det er et ekstra plus. Og samtidig et inspirerende signal at sende til alle os andre.