Lokalpolitik

Visioner for turismen

Ideér og tanker om Løkkens fremtid blev drøftet af borgerne

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Mnage huse i Løkken står øde hen om vinteren, fordi de kun benyttes som sommerboliger. arkivfoto: Bente Poder

LØKKEN:Hvordan ser turismen i Løkken ud i fremtiden? Kommunalbestyrelsen i Løkken-Vrå Kommune har besluttet at udarbejde en turismepolitik. I den forbindelse inviterede de tirsdag aften til borgermøde på Action House i Løkken. Knap 40 lokale mødte op for at give deres besyv med i diskussionen om, hvad Løkken kan gøre for at trække turister til byen i fremtiden. Styrker og svagheder Sidste år nedsatte kommunalbestyrelsen en arbejdsgruppe, der havde til opgave at udarbejde baggrundsmateriale for politikken. - Gruppen har forsøgt at tegne et øjebliksbillede af turismen i Løkken, fortalte Line Hesselholt Hansen, der er kommune- og projektplanlægger i Løkken-Vrå Kommune. I den forbindelse har den gennemført forskellige undersøgelser og analyser, her under en såkaldt SWOT-analyse. I en sådan oplistes styrkeområder, svagheder, muligheder og trusler for turismen. Selv fremlagde gruppen Løkkens dejlige strand, og at der ikke er bopælspligt i byen som styrker, mens det at mange af butikkerne lukker om vinteren er en svaghed. Den fandt, at der er muligheder i, at turisterne bliver rigere, mens det er en trussel, at det samtidig giver større konkurrence om turisterne, sagde hun. De fremmødte skulle også diskutere, hvilke visioner og målsætninger de mente, indbyggerne i byen skal arbejde hen imod for at styrke Løkken og omegnens udvikling på turismeområdet i fremtiden. Deres ideer og tanker vil blive taget med i den videre udvikling af turismepolitikken. Diskussionen gik livligt, og mange konstruktive tanker og forslag blev fremlagt. Flere af de ting, der kunne ses som svagheder og trusler, var man også enige i kunne ses som styrker og muligheder. Borgmester Knud Rødbro bliver i Ny Hjørring Kommune formand for udvalget for landdistrikt, erhverv og turisme. Han afsluttede mødet med blandt andet at gøre klart, at den omtale Løkken har fået i medierne de sidste år ikke nødvendigvis får turisterne til at huske Løkken som en by med et blakket image. -Vi skal ikke være så bange for, at Løkken fik dårlig reklame. Det er også gratis reklame, mente han.