Glenstrup

Visioner i Rakkeby

RAKKEBY:"Vil vi noget mere med Rakkeby?", lyder spørgsmålet på generalforsamlingen i Rakkeby Beboerforening onsdag aften 19. marts. Når de øvrige punkter på dagsordenen er overstået, overlades ordet til beboerforeningens tidligere formand, Jan Glenstrup, der nu er formand for Landsbyrådet. Jan Glenstrup vil orientere om mulighederne indenfor Leader+, der bl.a. nævner synliggørelse af historiske spor, stier og naturgenopretning som temaer for at skabe attraktive landsbymiljøer. Det er oplagt for Rakkeby, mener Jan Glenstrup. - Der er solide økonomiske kilder i projektet og mulighed for konsulenthjælp, men uden solid opbakning og en initiativgruppe kan det ikke blive til, fastslår Jan Glenstrup.