EMNER

Visioner med handlekraft bag

Mange borgere aktive i at gøre Overlade-området til et bedre sted at bo

OVERLADE:Der er i mere end én forstand grøde i landsbyerne Overlade, Borregård, Munksjørup, Trend og Padkær. Ikke færre end 65 mennesker mødte op til det første møde med dagsordenen visioner og ideer til udvikling i landdistrikterne, og i forgårs deltog omkring 40 borgere i det opfølgende møde. - Vi vidste knap nok selv, hvad det drejede sig om, da det startede, så derfor vidste vi heller ikke, om folk ville bakke det op. Det har de virkelig gjort, konstaterer en tilfreds Jacob Dalgaard, formand for Overlade Borgerforening. Initiativet til det såkaldte udviklingsværksted udspringer af, at Løgstør Kommune har fået økonomisk støtte fra EU's Leader+ midler til at sætte gang i landsbyudviklingen. Konsulent Jørgen Krogh Hessellund fra konsulentfirmaet Upland er hyret til at koordinere forløbet fra idé til udførelse på det overordnede plan, mens det er borgerne i landsbysamfundene, som konkret skal forsøge at omsætte ideer og visioner i praksis. Iderigdom At dømme efter alle de ideer, der blev fremsat i Overlade-området, bliver der travlhed. Borgerne har nedsat seks interessegrupper, som fra nu af arbejder med hvert sit område. Én gruppe har engageret sig i idrætsanlægget og i at gøre klubhuset til et samlingssted med både petanque, kroket og tennisbane. En anden gruppe ser på de rekreative områder med særligt fokus på en sti omkring Katmosen, mens en tredje gruppe under overskriften byforskønnelse arbejder på beplantning af Bjørnsholmvej og sanering af grunden på hjørnet ved Bjørnsholmvej. Også fællesengagementer har borgernes store interesse, og en arbejdsgruppe er i gang med at forberede en sommerfest 25. august. En femte gruppe kaldet "Erhvervslivet" forsøger at etablere en it-café for alle i samarbejde med Overlade Skole og vil lave pr for det lokale erhvervsliv, mens den sidste gruppe fokuserer på tilbud til de unge. Ideen er at genetablere en klub og udvide FDF-huset. Penge udefra Det kommer til at koste penge at realisere de mange visioner, og Jacob Dalgaard nærer ingen illusioner om, at kommunen beredvilligt stiller de nødvendige midler til rådighed. - Vi har fået nogle gode fif fra konsulenten til at søge penge fra fonde, og jeg er sikker på, at nogle af ideerne vil blive gennemført, uanset om kommunen støtter dem eller ej, siger han.