Ældreforhold

Visioner og valgkamp i Kildeparken

Beskæftigelsen, Musikkens Hus og servicen på ældreområdet var i fokus, da LO og AOF inviterede til debat i Kildeparken.

1. maj-deltagerne havde søndag mulighed for at få en snak med borgmester Henning G. Jensen (S), byrådskandidat Susanne Flytkjær (EL) og teknisk rådmand Henrik Thomsen (SF). Debatten skulle tage udgangspunkt i visionerne for den nye storkommune, og de tre politikere udnyttede selvfølgelig muligheden for at føre valgkamp i debatteltet, som var fyldt af folk. Det blev en noget broget debat, hvor et par af de tilstedeværende tilsyneladende havde svært ved at stille konkrete spørgsmål og ved at lade politikere tale ud. Men før debatten kom i gang, havde Susanne Flytkjær, Henning G. Jensen og Henrik Thomsen chancen for at fortælle om den politik, som de og deres partier vil føre efter kommunalvalget i november. Susanne Flytkjær lagde især vægt på god service for børnefamilierne og de ældre. I Aalborg Byråd har de folkevalgte åbenbart været enige om at gennemføre dramatiske besparelser og indføre takststigninger, fastslog Susanne Flytkjær, der også kritiserede byrådet for at have været medvirkende til prisstigninger på den kollektive trafik. Hun konkluderede, at der er brug for en helt anden politik i Aalborg. For eksempel skal de ældre skal have flere rettigheder, der skal være flere hænder til at udføre opgaverne i hjemmeplejen, og der skal tages mere hensyn til handicappede og nydanskere, mente Susanne Flytkjær, der med ironi i stemmen og med klar adresse til de nuværende byrådsmedlemmer konkluderede, at: - Efter tre år med nedskæringer kommer vi til et valgår, og så er det en gavebod. Vi skulle have valgår hvert år. Styrket venstrefløj Henrik Thomsen talte om de tre t"er, nemlig talentet, teknologien og tolerancen. Politikerne skal fremme iværksætteriet og støtte den underskov af virksomheder og folk, der arbejder med at udvikle ideer, der kan føre til arbejdspladser. I den forbindelse er udviklingen af teknologien vigtigt i en periode, hvor man bevæger sig fra industri- til videnssamfundet, forklarede rådmanden, der også nævnte tolerancen over for nydanskere og accepten af, at nogle borgere har brug for hjælp fra det offentlige system. Henrik Thomsen efterlyste en konklusion på, hvad resultatet bliver af en udligningsreform for kommuner, og ikke overraskende slog han fast, at der er brug for en ny regering samt en styrket venstrefløj i den nye storkommune. Henning G. Jensen kritiserede også regeringen for, at kommunen på grund af regeringens krav til kommunerne om at holde de økonomiske udgifter i ro ikke må bruge nogle af penge, som kommunen rent faktisk har. Det forhindrer blandt andet kommunen i at tage initiativer, der sætter gang i beskæftigelsen, mente borgmesteren. - Hvis S, SF, Enhedslisten og De Radikale får flertal, vil vi udnytte alle de muligheder, der er for at gøre noget ved beskæftigelsen, understregede borgmesteren. Han konkluderede, at det går godt i Aalborg Kommune og henviste til, at Aalborg ved kommunesammenlægningen i 1970 var langt bagud de andre store byer i Danmark. Der var for eksempel lange ventelister på plejehjemspladser, gælden var meget stor, og der var ikke skoler, hvor der var behov for det. - Men i dag er vi nummer to efter Århus på næsten alle områder. Men jeg stiller mig ikke tilfreds med at være nummer to, sagde Henning G. Jensen, der kom med et løfte om, at der skal være flere ansatte på ældreområdet. - Vi kan ikke være bekendte, den måde vi nedslider vores personale på. Vi går til valg på, at der skal flere hænder til at passe ældre. Musikhus for alle Flere af tilhørerne spurgte politikerne, hvad folk egentlig skal bruge Musikkens Hus til. Nogle mente, at det var et finkulturelt projekt, mens andre tvivlede på, at de selv får råd til at købe en billet til forestillingerne. I panelet var der bred enighed om, at Musikkens Hus bliver et gode for Aalborg. - Musikkens Hus er ikke kun til finkultur. Det er også et uddannelsessted til 1.000 studerende fra universitetet, sagde Henrik Thomsen. Susanne Flytkjær pointerede, at Musikkens Hus skal være åbent for alle og ikke kun de mest velhavende. - Måske kan der indføres en gratis dag om måneden, foreslog hun. Henning G. Jensen mindede om, at Musikkens Hus ikke er et decideret Aalborg Kommune-projekt, da det efter hans mening bliver en styrke for hele Nordjylland. - Aalborg Kommune giver grunden og 60 mio. kr. plus 10 mio. kr. om året i driftstilskud, sagde borgmesteren, der tilføjede, at eksempelvis EU og amtet bidrager med meget mere til etableringen af Musikkens Hus. - Noget af det, vi skal leve af er events og oplevelsesøkonomi, mente Henning G. Jensen, der ligesom resten af sine kolleger i panelet fremhævede Nordkraft som et interessant projekt. Henrik Thomsen fastslog, at der skal være plads til alle i Musikkens Hus, og at billetterne ikke skal være så dyre, at ikke alle får mulighed for at få nogle kulturelle oplevelser. Den tredje Limfjordsforbindelse var også til debat, og hverken Susanne Flytkjær, Henning G. Jensen eller Henrik Thomsen troede på, at den vestlige forbindelse nogensinde bliver til noget.