EMNER

Visioner og virkelighed

SAMARBEJDE: Vi står overfor en helt ny kommune, nye samarbejdskonstellationer, og derfor har vi brug for nye og samlende visioner for at få det optimale resultat ud af denne situation. Det er vigtigt, at vi griber chancen og fra start skaber et fælles billede af en dynamisk og dygtigt drevet kommune. Vi skal opnå en ny profil og vise, at vi tør gøre en forskel og sikre grundlaget for at realisere visionerne. Den nye kommunes forvaltninger vil være meget store og blive huset geografisk meget spredt. En tid lang vil der blive brugt mange kræfter på at synkronisere driften inden for forvaltningerne, sådan at borgerne oplever en ensartet administration. Derfor er det væsentligt, at vi også tager os tid til at designe en proces sammen med borgere og erhvervsliv. Det skal resultere i en fælles vision, der løfter sig og giver genlyd samt følges op af handlinger, for det er kun resultaterne, der tæller for Lokallisten. Får vi ikke sat en fælles kurs fra start, kan indsatserne i den opdelte organisation nemt spille mod hinanden i stedet for at spille sammen. Og vi vil samarbejde med alle om at skabe udvikling og gå efter resultaterne. Visioner, mål og strategier skal formuleres klart og operationelt. Der kræves en klar prioritering af de midler, der er at arbejde med i Ny Hjørring Kommune. Vi vil noget med vores visioner, og derfor er det vigtigt at turde vælge til - og vælge fra. Vi vil samarbejde og gå efter resultaterne.