Uddannelse

Visioner på uddannelsesområdet

Netop i disse dage får de uddannelsessøgende besked på, om de er kommet ind på deres drømmestudium, og netop uddannelse er af afgørende betydning for udviklingen i Region Nordjylland, og med en stigning på 25 % på Aalborg Universitet, der er landsdelens flagskib på uddannelsesområdet, vil man her nu gøre et nyt forsøg på at få en lægeuddannelse.

Vagn Kvist

Vagn Kvist

For et par år siden fik universitetet afslag på at uddanne læger, og i stedet valgte man at oprette en medicinuddannelse, der sigter på industrien, og hvor antallet af ansøgere på et år med medicinuddannelsen som førsteprioritet er steget fra 52 til 81. Det er virkelig pionerarbejde, der vil noget, så der er grund til, at vi alle støtter op om deres ønske om en lægeuddannelse. Der bør etableres et forskningsmiljø ved Aalborg Universitet med rod i Aalborg Universitetshospital, som der er planer om, for at kunne uddanne hospitalslæger og speciallæger med det formål at udvikle og styrke kvaliteten af akutbetjeningen i Region Nordjylland, og her er nye fysiske rammer en nødvendighed. En ny lægeuddannelse i Nordjylland bør også have en linje, der er målrettet dem, der vil være praktiserende læger, og som vil kunne trække mange nye studerende, der har ambitioner i den retning, til Nordjylland, og hvor forhåbentlig en stor del bosætter sig her. Under forkortelsen KRAM vil Danmarks hidtil største sundhedsundersøgelse give ny viden om kost, alkohol og motion. Faktorer, der er årsag til en stor del af al alvorlig sygdom og tidlig død i dag. Så med en natur, som ikke findes andre steder, og et Aalborg Universitet, der absolut er det bedste og det mest erhvervsorienterede universitet i landet, kan vi også blive de bedste på sundheds- og psykiatriområdet, hvis vi vil og tør gøre forsøget.