Ældreforhold

Visionerne mangler ikke

ÆLDRE:De fleste imødeser kommunesammenlægningen med spænding og vel lidt nervøsitet. Som jeg ser det, er en af kommunens vigtigste opgaver driften af vores ældre- og børneområde. Ældreområdets budget bliver på over 600 millioner i Ny Frederikshavn Kommune. På ældre området vil det være oplagt at starte med en god medarbejderpolitik. Hvis vi kan tilbyde ordentlige forhold for de ansatte, vil det smitte af på de ældre. Vi skal organisere os, så der er medbestemmelse og fleksibilitet. Det skal være op til den ansatte og den ældre i samarbejde at disponere over den tid, der er tildelt den ældre. Vi skal forme en struktur, der tilgodeser dette. Ligesom vi skal sikre mulighed for at vælge det timeantal, man har brug for i sin ansættelse. Vi vil sikre kvalitet og mangeartede tilbud, hvad angår madordningen. Det ligger i tiden, der skal være mulighed for frihed til at vælge. Det ved selv socialdemokrater! Vi vil sikre høj standard på vore ældrecentre, ligesom vi vil sikre mulighed for genoptræning rundt i kommunen. Visionerne mangler ikke. Kommunalreformen lægger op til at synergi-og stordriftsfordele opnået ved reformen skal tilfalde kommunerne, ligesom det er kommunerne der suverænt bestemmer over de penge, der tilføres fra amterne - således vil vi finansiere visionerne på bl.a. ældreområdet Og vi skal bruge Ældrerådet - det er en kapacitet, vi ikke har råd til at ignorere.