Visionsdagen bragte mange nye idéer på bordet

Fælles månedsblad er bare første synlige tegn på, at skolerne i Suldrup, Kirketerp og Sønderup optræder som én skole

Lederteamet skal i fremtiden tænke endnu mere på, hvor de tre skoler får en fælles identitet. Fra venstre er det Kirketerp Skolens afdelingsleder Anne Dorthe Sørensen, skoleleder for alle tre skoler Peter Hansen og afdelingsleder på Sønderup Skole Ivan Faarkrog.
arkivfoto: grete dahl

Lederteamet skal i fremtiden tænke endnu mere på, hvor de tre skoler får en fælles identitet. Fra venstre er det Kirketerp Skolens afdelingsleder Anne Dorthe Sørensen, skoleleder for alle tre skoler Peter Hansen og afdelingsleder på Sønderup Skole Ivan Faarkrog. arkivfoto: grete dahl

SULDRUP:Ledergruppen for skolerne i Suldrup, Kirketerp og Sønderup og de tre skolers fælles bestyrelsen brugte lørdagen til at snakke visioner for fremtiden. Siden august 2004 har skolerne haft fælles ledelse, og fra den 1. april i år har bestyrelsen også været fælles. - Det vender op og ned på alting, siger skoleleder Peter Hansen. - Vi skal til at tænke de tre skoler sammen på en helt ny måde, og derfor bruger vi meget energi på at arbejde os frem til en fælles form, fortsætter han. Da ungerne onsdag i sidste uge troppede op til de første timer efter sommerferien fik de det første synlige tegn på sammentænkningen i hånden. Et månedblad, der skal udkomme ti gange årligt, og som skal rumme alle tænkelige former for relevant information om arbejdet på de tre skoler. - Bladet skal være åbent for alle, der har noget på hjertet som kunne være relevant for alle, siger Peter Hansen. Fælles internetportal Fremtidsplanen er, at de tre skoler vil have en fælles skoleportal, der kan bruges som kommunikationsredskab for den fælles ledelse og bestyrelse. - Idéen er, at man i fremtiden skal finde en fælles hjemmeside for de tre skoler, hvor der vil være links til de enkelte skoler. Hjemmesiden skal også indeholde debatfora, hvor for eksempel forældre skal kunne kommunikere med hinanden, siger Peter Hansen. Lørdags visionsdag var nødvendig for at få tid til at tænke de fælles tanker, der ikke kan nås på de ordinære møder. - Det fylder meget, hvordan den fælles skolebestyrelse forankres i baglandet, hvor repræsentanterne i bestyrelsen er valgt på én skole. Nu skal vi til at finde en fælles identitet, siger Peter Hansen. Skolelederen betragter dagen som udbytterig, men indtil videre vil han holde kortene ind til kroppen. - Der er flere ting, der kræver en politisk beslutning, og derfor skal det være ordentligt gennemarbejdet, inden vi rykker ud med det, siger han. En af de positive ting Peter Hansen gerne vil løfte sløret for, er at forældrene gerne vil have mere samarbejde på tværs af de tre skoler.