Visionsløse politikere

Lokalpolitik 15. februar 2005 05:00

SVØMMEBAD: Hans Jørgen Kaptain - HJK - citeres i Nordjyske Stiftstidende lørdag 12. februar :"Målgruppen er bredden" - lyder det blandt andet som et argument for, at det bliver mere badeland end svømmebad. Hvilken bredde tales der om? Initiativgruppen havde efter drøftelser med interesseorganisationer peget på, at ét af kravene til et kommende svømmebad var et bassin på 25 x 20 meter. Dette krav vil V,S og KD ikke have med ved licitationen. Det nye svømmebad bygges til det "brede" publikum, og ikke til sportsfolk og sportsturisme. Efter min opfattelse er Venstres bredde noget indskrænket, når man på denne måde vil forhindre den folkelige bredde i at få mulighed for at dyrke svømning i det nye svømmebad. Eksempelvis kræves en bassinlængde på 25 meter, hvis der skal laves en svømmeklub. Nu er der jo heller ingen penge i at leje ud til foreninger set fra byrådets side, så hvorfor ikke spare der! Placeringen forsøges argumenteret med bynært, og med busstoppested. Hør nu her: der er vel 150 meter til Fritidscenteret. Argumentet er noget søgt. HJK afviser kritikken fra Tommy Thomsen om udemokratisk beslutningsproces. HJK finder det kun naturligt, at V,S og KD diskuterer en så vigtig sag som placering af et svømmebad. Efter min opfattelse burde en så vigtig sag diskuteres med ALLE de politiske parter i sagen, men så sandelig også med borgerne. At HJK udtaler, at sagen har været genstand for offentlig debat længe, er jo ikke ensbetydende med, at processen har været åben. En proces er kun åben, så længe man kender argumenterne fra de lukkede møder hos V,S og KD. Og når man fra den kant - kun tre dage før beslutningen skal tages - melder ud med, at det ikke er krav med et 25 meter bassin, så har demokratiet sejret ad h.. til. Jeg vil gerne opfordre samtlige repræsentanter i byrådet til at tænke sig om, før en så stor beslutning tages. Borgmesteren har tidligere meldt ud, at han ikke genopstiller ved næste kommunalvalg. Hvis opførelsen af et svømmebad skal være et monument over borgmesteren, og dette er baggrunden for, at det hele skal hastes igennem, vil jeg komme med en advarsel. Pas nu på, at monumentet ikke bliver til en skamstøtte i stedet for.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...