Frederikshavn

Visionsmøde om Frederikshavn Marina

100 til møde om udviklingen af marinaen

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Promenade langs kysten i Frederikshavn sydby. Foto: Søren Kjellberg

FREDERIKSHAVN:100 Kommanditister og brugere mødtes tirsdag aften i Frederikshavn Marinas lokaler for at drøfte Marinaens fremtid. Bestyrelsen for Frederikshavn Marina har nedsat en arbejdsgruppe, der hen over sommeren har arbejdet med visioner for udvikling af marinaen og det nære område omkring marinaen.

Frederikshavn Marina er i dag en hyggelig familievenlig havn med moderne faciliteter og hjemhavn for Frederikshavn Sejlklub. Frederikshavn Marina ligger placeret i den sydlige del af Frederikshavn, hvor den blev etableret i 1975, dengang hvor en 27 fods sejlbåd var en stor båd.

I dag er det ikke usædvanligt at bådene i Frederikshavn Marina er over 40 fod. Det giver havnen udfordringer at skabe plads til større både i havnen, og der er i dag behov for at skabe plads til både med en størrelse på op til 20 meter.

Frederikshavn Marina skal ikke bare opfylde alle praktiske behov med hensyn til opbevaring både sommer og vinter, men også skabe et hyggeligt maritimt miljø, der inviterer til ophold og samvær. Derfor har bestyrelsen ønsket, at Marinaens nuværende rammer skal udvikles, og der skal tænkes i nye tiltag, der kan tiltrække nye brugere og gæster til marinaen.

Arbejdsgruppen fremlagde visionerne for marinaens udvikling, hvor der var flere emner som blev drøftet med mødedeltagerne:

• Renovering eller udskiftning af bådebroer.

• Etablering af nyt befæstelse på toppen af nordre mole med betonbelægning i hele molens længde for at skabe nye muligheder, og for at tiltrække større både til havnen.

• Nytænkning af kajområdet med parkeringsfrie arealer som skal skabe mulighed for nye aktiviteter langs kajkanten.

• Udskiftning af nuværende bådvogne med standard bådstativer hvilket vil være med til at forskønne området og højne sikkerheden i forbindelse med transport af bådene.

Arbejdsgruppen præsenterede ligeledes visioner på, hvordan området omkring marinaen kan udvikles.

Sønderstrand

Det er et stort ønske, at Sønderstrand reetableres som en ny bynær strand nord for Frederikshavn Marina i området mellem marinaen og flådestationen. Sønderstrand skal medvirke til at skabe et varieret og attraktivt miljø for byens borgere og marinaens besøgende. Sønderstrand vil være et stort aktiv for Frederikshavn Marina i forbindelse med at udvikle marinaen til et attraktivt besøgsmål for turister og byens borgere.

Etableringen af en bynær strand i forbindelse med marinaen, vil være et stærkt incitament for yngre sejlere og børnefamilier for at besøge marinaen. Muligheden for at kunne slappe af på en nærliggende badestrand, vil øge søgningen til marinaen og derved genere meromsætning i Frederikshavn by.

Promenade

Det er ligeledes et ønske, at der etableres en promenade langs kysten nord og syd for marinaen, den er tænkt som et varieret og aktivt strøg, der kan skabe sammenhæng på tværs af områdets mange funktioner. Promenaden kommer i forlængelse af den allerede etablerede promenade langs Europavejen, og bliver dermed del af forbindelsen til Frederikshavn midtby.

- Der var stor opbakning til visionerne fra mødedeltagerne, hvilket betyder, at bestyrelsen for Frederikshavn Marina nu har et godt grundlag arbejde videre på med henblik på at udvikle Marinaen udtaler medlem af arbejdsgruppen Søren Kjellberg.

- Frederikshavn Marina skal være for alle og være både et by- og marina miljø, et område hvor både børn og unge kan færdes i et trygt miljø tæt på naturen ved hav og strand. Her skal både sejlere, lystfiskere, besøgende og frederikshavnerne føle sig hjemme.

Kommentarer


Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.