Ernæring

Visionsplan er sund kost

VISIONSPLAN:Peder Hvelplund, Du giver i et læserbrev den 16/3 2007 udtryk for, at Børne- og undervisningsudvalgets visionsplan er skrap kost og udtryk for en snæver og rigid tilgang til børns kompetenceudvikling. Det vil jeg kalde en snæver og unuanceret udlægning af visionsplanen. Hvis det kan berolige dig og andre, ønsker jeg på ingen måde at udsætte skolerne i Hjørring kommune for ”skrap kost” eller et rigidt kontrolsystem. I Det Radikale Venstre ønsker vi langt mindre central styring og kontrol end den nuværende lovgivning foreskriver. Men vi må jo erkende, at vi i kommunerne er underlagt gældende lovgivning. Derfor skal vi lave kvalitetsrapporter, test o. lign. Vi har i børne- og undervisningsudvalget igangsat arbejdet med at få etableret en evalueringskultur, som skal tage udgangspunkt i dagligdagen i vores skoler og institutioner. Denne kultur ønsker vi udviklet i tæt samarbejde med medarbejderne, så evalueringen kan være med til at støtte og udvikle det daglige arbejde. Det skal IKKE være tomme ekstraopgaver for politikernes skyld, så din vurdering af mine motiver passer ikke. Jeg accepterer ikke din påstand om, at jeg skulle være bærer af et mekaniseret menneskesyn! Som det sikkert er dig bekendt, har Det Radikale Venstre lanceret en tillidsreform, som jo netop lægger op til at frigøre ressourcer fra kontrol og test, og i stedet styrke kerneydelserne i eksempelvis vores skoler og institutioner. Til sidst et tilbud til dig. Skulle du fremover ønske at få uddybet mine motiver eller holdninger til en given sag, er du altid velkommen til at kontakte mig direkte.