Lokalpolitik

Visionsråd: Mere Dahlin i Hirtshals, tak

Byrådet opfordres til at inddrage kunstneren Dorte Dahlin i byforskønnelse

HIRTSHALS:Kunstneren Dorte Dahlin har givet Hirtshals Den Grønne Plads og Trappen. Visionrådet i Hirtshals vil gerne have mere af samme skuffe. - Dorte Dahlin har i samarbejde med Mogens Møller (billedhugger, red.) vist at kunne tilføre byen stedsspecifikke udformninger, der fungerer både i det daglige liv og ved festlige lejligheder. Samtidig har Dahlin-Møller formået at give byen en profil og en markedsføringsmæssig værdi, der ligger langt ud over investeringerne i de fysiske anlæg, påpeger Susanne Fibiger fra Visionsrådet. Visionsrådet, der består af lokale ildsjæle, har holdt møde med det nye Bymidteforum, der skal følge forskønnelsen af Hirtshals Bymidte. Byrådet i Hjørring har bevilget 10 mio. kr. til projektet og bedt landskabsarkitekt Marianne Levinsen om at komme med tegninger. Inddrag Dahlin Visionsrådet har ikke noget imod valget af Marianne Levinsen, men ønsker at byrådet også tager Dorte Dahlin med på råd. - Inddrag Dorte Dahlin. Her har vi indtil nu fået meget mere end vi har betalt for, og her vil vi lægge investeringer i forlængelse af dem, der allerede er foretaget, opfordrer Visionsrådet. Og Visionsrådet har flere opfordringer til byråd og bymidteforum: - For at sikre byens centrum ud mod hav og havn for offentligheden opfordres byrådet til at købe eller gennem en lokalplan sikre at sydsiden af Vesthavnen mod Havnegade udlægges som en ¿rå¿ plads, der kan knyttes til området omkring Trappen og anvendes til aktiviteter og telte i løbet af sommersæsonen. Desuden appellerer Visionsrådet om at man ikke nedprioriterer Havnegade, selv om der med forskønnelsesprojektet er mest fokus på Nørregade. - Havnegade er en vej, som enhver anden by ville forstå at udnytte til fælles bedste, mener Visionsrådet. Idéer velkomne Rådet fik også givet en række andre opfordringer videre til Bymidteforum, og Susanne Fibiger understreger, at Visionsrådet ønsker en åben debat og derfor opfordrer alle, der har ønsker og idéer, til at fremsætte dem offentligt eller sende en mail til Visionsrådet.